Ekwiwalent za posiłki regeneracyjne

Pytanie:

W firmie rozliczane były dla pracowników za okres zimowy ekwiwalenty za posiłki regeneracyjne. W rozliczeniach tych uwzględnione zostały wszystkie przepracowane dni i zmiany, nie uwzględniając jednak czynnika temperatury w tym okresie. Rozliczenie to wygląda więc jak ryczałtowy ekwiwalent za posiłki regeneracyjne i wydaje się być rozliczeniem błędnym. Czy poprawne rozliczenie ekwiwalentu przy spełnieniu wszystkich pozostałych warunków zgodnie z rozporządzeniem powinno uwzględniać istotny warunek czy pracownik w danym dniu pracował w temperaturze powyżej 10° C i dni te powinny być odliczone czy też nie?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ekwiwalent za posiłki regeneracyjne

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279) pracodawca obowiązany jest zapewnić nieodpłatnie pracownikom wykonującym prace, które ze względu na szczególnie uciążliwy charakter tych prac oraz ze względu na warunki w których ta praca jest wykonywana, wymagają profilaktycznego wydawania posiłków i napojów. Jednocześnie w tym samym rozporządzeniu w § 8 wykluczona została możliwość wypłacania pracownikom z tytułu przysługującego prawa do gorącego posiłku bądź napojów ekwiwalentu pieniężnego. Posiłki i napoje muszą więc być wydawane w naturze i pracodawca nie może zwolnić się z obowiązku wydania tych świadczeń w naturze przez wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: