Ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego

Pytanie:

Pracodawca od blisko 10 lat wypłacał ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, wykazując to w poz. "ryczałt samoch." listy płac. Pozycja ta stanowiła do tej pory istotny składnik wynagrodzenia miesięcznego pracownika. W związku z rozbudową floty pojazdów służbowych "z dnia na dzień " oświadczył, że cofa ekwiwalent pracownikowi za używanie samochodu. Jednocześnie oświadczył, iż nie przenosi utraconych z tego tytułu wartości do innej pozycji (np. premia, czy też płaca zasadnicza określona w umowie o pracę jako "składnik ruchomy", zależny m.in. od wysokości wypracowanej prowizji). Konkludując: utrata ekwiwalentu stanowi oczywistą i wymierną stratę w zarobkach pracownika niczym jednocześnie nie rekompensowaną. Jakie zatem istnieją prawne możliwości utrzymania "status quo ante", lub domagania się rekompensaty. Jakie są możliwości zablokowania decyzji pracodawcy o cofnięciu ekwiwalentu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, gdy do tej pory ekwiwalent ten stanowił praktycznie istotny składnik wynagrodzenia. Czy w przypadku odmowy ze strony pracodawcy jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu istnieje prawna możliwość rewindykacji utraconych zarobków?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego

Jak rozumiemy, ekwiwalent nie jest Panu wypłacany, gdyż Pański prywatny samochód nie jest już wykorzystywany dla celów służbowych.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych. Zwrot tych wydatków następuje w sposób określony w tym rozporządzeniu. Taki ekwiwalent nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę pracownika, był on tylko wypłacany wraz z wynagrodzeniem. Ekwiwalent, pomimo, że często jest korzystny finansowo dla pracownika, tak naprawdę, ma stanowić rekompensatę dla pracownika za to, że jego samochód jest używany przez firmę.  Jeżeli samochód przestaje być używany dla celów służbowych, ekwiwalent się nie należy. Umowa o używanie pojazdu powinna określać na jakich warunkach i w jakim terminie może być ona rozwiązana. Jeżeli takie rozwiązanie nastąpiło wbrew tej umowie, może Pan domagać się odszkodowania na drodze cywilnoprawnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

RODO

26.8.2019 przez: aleaug

Delegacja a choroba

5.7.2018 przez: Czdominika

Brak funduszu socjalnego

20.5.2018 przez: bieniekt