Forma rozliczeń między przedsiębiorcami

Pytanie:

Jaka jest górna dopuszczalna granica kwot w rozliczeniach gotówkowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Forma rozliczeń między przedsiębiorcami

Wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno być wykonywane za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, jeżeli drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Wynika z tego, iż pułap transakcji gotówkowych został ustalony na poziomie równowartości 15 000 euro.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne