Fundacja a zwolnienie od podatku od nieruchomości

Pytanie:

Jesteśmy fundacją. Wiemy, że fundacje są zwolnione z opłaty podatku od nieruchomości (płaconego do urzędu miasta) wykorzystywanej na cele statutowe (ustawa o fundacjach i stowarzyszeniach). Od stycznia chcemy podpisać umowę najmu budynku, w której jest napisane, że my ponosimy koszty tych opłat (od gruntu i budynku). Nie wiemy, czy zwolnienie dotyczy tylko sytuacji, jeśli fundacja jest właścicielem, czy również fundacji jako najemcy. Wystarczy przedstawić w urzędzie miasta umowę najmu, w której jest punkt, że fundacja ponosi koszty związane z podatkiem od nieruchomości? Szukałam rozporządzeń do tej ustawy, ale nie znalazłam, a w samej ustawie jest tylko mowa o fundacjach.

Masz inne pytanie do prawnika?

22.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Fundacja a zwolnienie od podatku od nieruchomości

Ustawa o fundacjach nie przewiduje zwolnień od podatku od nieruchomości (art. 16 tej ustawy przewiduje jedynie, że nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn). Zwolnienia w podatku od nieruchomości wymienione są w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Pewne zwolnienia może też wprowadzić rada gminy (art. 7 ust. 3 wskazanej ustawy).

Ze zwolnienia (podmiotowego lub przedmiotowego) od podatku może korzystać wyłącznie podatnik podatku. Istotne jest zatem ustalenie, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 3 ustawy, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące w szczególności właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, albo też (pod pewnymi warunkami) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Nie są podatnikami tego podatku najemcy wynajmujący nieruchomość od podmiotów prywatnych (w przypadku wynajęcia nieruchomości podatnikiem pozostaje właściciel), w związku z tym nie mogą oni korzystać ze zwolnienia.

Porady prawne

Umowy najmu często zawierają postanowienia, że najemca będzie płacił np. podatek od nieruchomości. Najemca nie staje się jednak przez to podatnikiem tego podatku, którym jest wynajmujący (właściciel nieruchomości). Zgodnie bowiem z ugruntowanym poglądem doktryny i orzecznictwa, strony czynności prawnej (np. umowy) nie mogą skutecznie modyfikować obowiązków podatkowych ciążących na nich z mocy prawa. Podsumowując, fundacja będąca najemcą nieruchomości i obowiązana na mocy umowy najmu do ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości nie może korzystać ze zwolnień od tego podatku, które przysługiwałyby jej, gdyby była podatnikiem tego podatku (np. właścicielem nieruchomości).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne