Gwarancja a rękojmia

Pytanie:

Czy jeżeli zwrócimy się do producenta o wymianę sprzętu (wymiana taka przysługuje nam na podstawie gwarancji, jeżeli w okresie gwarancji dokonanych było 5 napraw gwarancyjnych), ale żądanie nasze nie zostanie spełnione (producent odpowie odmownie), to czy możemy jeszcze dochodzić wymiany z tytułu rękojmi (podstawą byłoby ujawnienie się wady uniemożliwiającej korzystanie z rzeczy, o której sprzedawca został zawiadomiony)? Podstawa obu żądań jest inna - w przypadku gwarancji wymiana przysługuje z samych jej warunków, a w przypadku rękojmi podstawą jest ujawniona wada już po wygaśnięciu gwarancji.

Masz inne pytanie do prawnika?

8.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Gwarancja a rękojmia

Wybór między skorzystaniem z uprawnień wynikających z gwarancji a uprawnień z rękojmi należy do kupującego. Zakładamy przy tym, że sprzedaż nie była sprzedażą konsumencką. W takim wypadku w celu wykonania uprawnień z rękojmi należy zawiadomić sprzedawcę o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu. Takie zawiadomienie o wadzie nie musi być od razu połączone ze zgłoszeniem reklamacji, w którym następuje już sprecyzowanie żądań kupującego. Dlatego można uznać, iż ten akt staranności wymagany dla rękojmii (zawiadomienie o wadzie) może być spełniony poprzez zawiadomienie, iż wystąpiła kolejna (piąta) wada razem ze  skierowaniem roszczenia z tytułu gwarancji o wymianę sprzętu. To zawiadomienie musi być niezwłoczne. Jeśli w takiej sytuacji odmówiono spełnienia roszczenia z gwarancji, to kupujący ma prawo skorzystać z uprawnień z rękojmii. Oczywiście warunkiem tej możliwości jest, by wada ujawniła się w terminie obowiązywania rękojmii (nie gwarancji). Warto jednak zwrócić uwagę, iż sposób zaspokojenia roszczenia z rękojmii (tzn. naprawa czy wymiana) zależy od wyboru sprzedawcy, a nie kupującego. Co do zasady więc rzecz nie koniecznie będzie wymieniona; może być naprawiona. Jednakże prawo wyboru przez sprzedawcę jednego z tych dwóch sposobów nie może być wykonywane całkowicie dowolnie. Jeśli bowiem naprawa (co musi oznaczać skuteczne usunięcie wady) nie jest możliwa, sprzedawca powinien rzecz niezwłocznie wymienić na wolną od wad (orz. SN z dnia 28 marca 2000 r., II CKN 921/98, niepubl.).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97