Hipoteka na udziale w nieruchomości

Pytanie:

Jestem współwłaścicielem kamienicy w 58/300 udziałów, mój jedyny brat posiada 200/300 udziałów, matka 27/300 udziałów i obcy 15/300 udziałów. Chciałbym uzyskać kredyt pod zastaw swoich udziałów. Czy musze mieć zgodę pozostałych współwłaścicieli?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Hipoteka na udziale w nieruchomości

Zgody pozostałych współwłaścicieli wymagałoby obciążenie hipoteką (jest to bowiem właściwa forma ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości służąca do zabezpieczenia wierzytelności) całości nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 199 kodeksu cywilnego do rozporządzenia przedmiotem współwłasności lub dokonania innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (a taką czynnością jest niewątpliwie obciążenie nieruchomości hipoteką) konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody, współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Zgodnie z postanowieniami art. 65 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece cześć ułamkowa nieruchomości może być obciążona hipoteką, jeśli stanowi udział współwłaściciela. Oznacza to, że może pan ustanowić hipotekę na przysługującym Panu udziale we współwłasności, a więc na udziale wynoszącym 58/300. Jeśli jest Pan jedynym uprawnionym z tytułu tego udziału (a więc np. udział ten nie wchodzi do wspólności ustawowej małżeńskiej), to może Pan, co do zasady swobodnie obciążyć ten udział hipoteką, bez konieczności uzyskania czyjejkolwiek zgody.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Hipoteka Przymusowa

29.5.2014 przez: -

Zajęcie Wierzytelności

7.2.2014 przez: Kempa129

Weksle i deklaracje wekslowe

8.11.2013 przez: piolipi