Hipoteka przymusowa a kaucyjna

Pytanie:

Czym różni się hipoteka przymusowa od hipoteki przymusowej kaucyjnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.9.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Hipoteka przymusowa a kaucyjna

Co do zasady, hipoteka kaucyjna jest typem hipoteki, która zabezpiecza wierzytelności o wysokości jeszcze nie ustalonej. Zabezpieczenie hipoteką kaucyjną takiej nie ustaklonej jeszcze co do wysokości wierzytelności nastepuje zawsze do oznaczonej sumy najwyższej. Natomiast hipoteka przymusowa to hipoteka zabezpieczająca wierzytelności stwierdzone już tytułem wykonawczym. Jednakże wpis hipoteki przymusowej można uzyskac już także na podstawie tymczasowego zarządzenia sądu, postanowienia prokuratora, na mocy przepisów szczególnych na podstawie decyzji, chociażby decyzja nie była ostateczna, albo zarządzenia zabezpieczenia dokonanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Otóż tak określone podstawy wpisu hipoteki nie określają jeszcze pełnej wysokości wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową. Dlatego też hipoteka przymusowa wpisana na podstawie nieprawomocnego orzeczenia, tymczasowego zarządzenia sądu, postanowienia prokuratora albo nieostatecznej decyzji jest hipoteką kaucyjną.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne