Kontrolne badanie lekarskie po chorobie pracownika

Pytanie:

Pracownica od dnia 20.01.2007 r. dostarczyła zwolnienie lekarskie z kodem B do 23.02.2007 r. 19.02.2007 r. urodziła pierwsze dziecko. Pracodawca udzielił pracownicy urlopu macierzyńskiego do 24.06.2007 r. Pracownica będzie chciała wykorzystać urlop wypoczynkowy za rok 2006 i cały urlop wypoczynkowy za rok 2007. Czy pracodawca ma obowiązek wysłać pracownicę przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego zaraz po urlopie macierzyńskim na badania kontrolne? Jeżeli tak to proszę o podstawę prawną.

Masz inne pytanie do prawnika?

14.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kontrolne badanie lekarskie po chorobie pracownika

Zgodnie z art. 229 § 2 kodeksu pracy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. 

Obowiązek przeprowadzenia badać kontrolnych, o których mowa w zdaniu drugim powyższego przepisu, dotyczy sytuacji, gdy pracownik po okresie nieobecności zgłasza gotowość do wykonywania pracy. Badania kontrolne powinny być naszym zdaniem wykonane po powrocie pracownicy do pracy, czyli po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego. Takie rozumienie omawianego przepisu potwierdza też wyrok SN z dnia 21 września 2001 r., I PKN 639/2000, zgodnie z którym obowiązek pracodawcy skierowania na badania kontrolne po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego dotyczy pracownika, który po upływie tego okresu stawił się do pracy i zgłosił gotowość jej wykonywania.  

Z uwagi jednak na fakt, iż badania kontrolne związane są z nieobecnością z powodu choroby, możliwe jest skierowanie na nie pracownicy wcześniej, tj. po urlopie macierzyńskim, a przed wypoczynkowym. Pod warunkiem jednak, że pracodawca jeszcze nie udzielił urlopu wypoczynkowego zgodnie z żądaniem pracownicy. Przeprowadzenie badania nie jest bowiem podstawą do odwołania urlopu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: