Kwestionowanie wysokości podwyżki czynszu

Pytanie:

Czy najemca ma możliwość zakwestionowania podwyżki czynszu?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kwestionowanie wysokości podwyżki czynszu

Jak wskazuje się w doktrynie, najemca może kwestionować zasadność wypowiedzenia czynszu lub tylko wysokość podwyżki w oparciu o zarzuty z art. 5 k.c. lub art. 58 § 2 k.c. Analizując powyższe zagadnienie H. Ciepła wskazuje: Najemca mógłby się bronić przed nadmierną i nieuzasadnioną, jego zdaniem, podwyżką czynszu zarzutami opartymi na art. 5 k.c. lub art. 58 § 2 k.c. Przejmując inicjatywę w sporze o wysokość czynszu, może wytoczyć powództwo na podstawie art. 189 k.p.c., dochodząc w tym trybie ustalenia nieważności oświadczenia o podwyższeniu czynszu. Powództwo oparte na art. 189 k.p.c. jest powództwem o ustalenie, a wyrok uwzględniający je jest wyrokiem deklaratywnym. Sąd więc nie może w tym trybie ukształtować „odpowiedniego” poziomu podwyżki czynszu. Wynajmujący więc powinien dobrze skalkulować wysokość podwyżki, gdyż ustalenie przez sąd z powództwa najemcy, iż nie przysługuje mu uprawnienie do pobierania czynszu w wysokości określonej w wypowiedzeniu czynszu, spowoduje „zamrożenie” jego dotychczasowej wysokości na okres kolejnego terminu wypowiedzenia (określonego w art. 6851 k.c.).

Porady prawne

Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek Gerard, Najnowsze wydanie: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom II, Warszawa 2011 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie X) ss. 2024.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne