Łączenie innych funkcji z mandatem radnego gminy

Pytanie:

Czy Radny Gminy może sprawować swoją funkcję gdy: - jest kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w którym przebywają osoby do utrzymania których Gmina dotuje? - jest główną księgową banku, który wygrał przetarg na obsługę finansową urzędu gminy? Obsługę finansową prowadzi oddział tego banku.

Masz inne pytanie do prawnika?

7.12.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Łączenie innych funkcji z mandatem radnego gminy

W odpowiedzi na pytanie należy powołać się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.). Zgodnie z art. 24a ust. 2 u.s.g. (174)Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy. Zatem jeżeli Dom opieki społecznej stanowi gminna jednostkę organizacyjną to radny nie może łączyć funkcji kierownika w tej jednostce z mandatem radnego.

W zakresie drugiej osoby wskazanej w pytaniu może zachodzić zakaz, o którym mowa w art. 24e ust. 1 u.s.g Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a ust. 1. Dodatkowe zajęcia” to - z braku szczegółowych wskazań - jakiekolwiek czynności podejmowane przez radnego, przy czym słowo „dodatkowe” oznacza, że chodzi tu o czynności poza wykonywaniem mandatu. Jako kryterium prawidłowego wykonywania owych zajęć posłużyły sformułowania użyte w rocie ślubowania radnego (art. 23a), przy czym, o ile tam służą one opisowi prawidłowego wykonywania mandatu, o tyle tutaj służą raczej ocenie innych czynności niepolegających na jego wykonywaniu, ale mogących spowodować, iż jego sprawowanie nie będzie prawidłowe, a przynajmniej, że taki będzie społeczny odbiór (tak: Stefan Płażek [w:] Kisiel Wiesław, Płażek Stefan, Chmielnicki Paweł (redakcja), Dobosz Piotr, Mączyński Marek, Kryczko Paweł, Bandarzewski Kazimierz Najnowsze wydanie:  Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz; Warszawa 2010 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 624).

Należy zatem wskazać, iż kryterium oceny pracy Pani księgowej jako niekolidującego z funkcją radnego gminy jest bardzo nieostre i ocenne. Naszym zdaniem jednakże zachodzi w tym przypadku konflikt interesów, który nie pozwala na połączenie pracy jako księgowej w banku obsługującego gminę, w której ta Pani sprawuje funkcję radnego, chyba że zakres jej obowiązków wyklucza możliwość powstania takiego konfliktu. Jednakże społeczny odbiór zaistniałej sytuacji może nie być obiektywny.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zapytanie odnośnie pracy policjantów

2.7.2018 przez: Kaczper1337

Usunięcie tablicy komunistycznej

6.10.2017 przez: Antramx