Legalizacja wodomierzy

Pytanie:

Posiadam mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. W ciągu miesiąca 'zużyłem" 100 m3 wody-podejrzewam awarię licznika-mieszkam tam 10 lat i przez ten czas nie był legalizowany. Czy liczniki na wodę muszą być co jakiś czas legalizowane i czy w przypadku braku legalizacji można obalić wskazania?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Legalizacja wodomierzy

Zgodnie z ustawą prawo o miarach oraz z rozporządzeniem z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli, wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h są z jednym z urządzeń, które podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Zgodnie z art. 8a ustawy Prawo o miarach, przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzane do obrotu i użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację. Legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego jest dokonywana na wniosek:

  1. użytkownika; 
  2. wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego.

Z kolei, zgodnie z § 33 rozporządzenia, w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, w przypadku gdy instalacja wodociągowa została wyposażona w wodomierze do rozliczeń zużycia wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h powinny podlegać legalizacji co 5 lat. Jeżeli wskazanie wodomierza jest podstawą rozliczeń, wodomierz powinien mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.

Art. 26 prawa o miarach wskazuje, że kto wbrew przepisom ustawy:

  • wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne w dziedzinach, o których mowa w art. 6 ust. 1,
  • wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań,  
  • użytkuje przyrządy pomiarowe w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1, niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania,  
    - podlega karze grzywny.

Istnieje możliwość kwestionowania pomiarów dokonanych przez licznik, jednakże to na Panu będzie ciążyło wskazanie, że licznik nie odnotował poprawnej wielkości zużytej wody. W tym celu,  można np. dokonać porównania z głównym wodomierzem znajdującym się na budynku (o ile taki jest), można również doznać oceny licznika przez specjalistę, który  być może będzie potrafił wskazać czy i od kiedy licznik jest zepsuty, czy też będzie mógł stwierdzić, że pomiary są błędne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: