Likwidacja działalności

Pytanie:

W styczniu 2003 zawieszono jednoosobową dzialalność gospodarczą (pośrednictwo ubezpieczeniowe) składając w ZUS formularze ZWUA i ZWPA z tytułu zaprzestania działalności gospodarczej. Czy było to wystarczające, aby uznać działalność za zawieszoną (faktycznie od tamtego momentu działalność nie była prowadzona)? Jakie czynności i w jakich terminach należy wykonać aby w/w działalność zlikwidować z dniem 31 grudnia 2003r?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Likwidacja działalności

Formularze ZUS ZWUA i ZWPA stanowią odpowiednio wyrejestrowanie z ubezpieczenia społecznego oraz wyrejestrowanie płatnika z ubezpieczenia społecznego. Stanowią one wystarczające dokumenty konieczne do zawieszenia płacenia składek z tytułu ubezpieczenia społecznego. W celu wyrejestrowania działalności gospodarczej powinien Pan dodatkowo złożyć odpowiednie zawiadomienie do urzędu statystycznego, urzędu skarbowego a także organu gminy, w którym zarejestrowana była działalność. Innymi słowy, należy przejść całą drogę taką, jak przy rejestracji działalności gospodarczej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne