Lista chorób związanych ze służbą wojskową

Pytanie:

Proszę o podanie listy chorób związanych z odszkodowaniem i rentą za powstałe choroby związane ze służbą wojskową.

Masz inne pytanie do prawnika?

20.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Lista chorób związanych ze służbą wojskową

Na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, zostało wydane rozporządzenie zawierające wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykaz chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej. Pierwszy wykaz zawiera następujące jednostki chorobowe:

 1. Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć 

 2. Pylica płuc 

 3. Przewlekłe choroby układu oddechowego powstałe w następstwie działania substancji: toksycznych, drażniących, uczulających (alergenów) lub czynników mechanicznych (nasilone wydechy)  

  Porady prawne
 4. Choroby spowodowane działaniem promieni jonizujących i ciał promieniotwórczych (również nowotwory, choroby narządu wzroku i skóry spowodowane działaniem tych czynników)  

 5. Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w zakresie mikrofal i dłuższych fal radiowych 

 6. Odmrożenia lub trwałe skutki odmrożeń 

 7. Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i ruchowym wywołane działaniem drgań mechanicznych (zespół wibracyjny)  

 8. Przewlekłe choroby układu ruchu powstałe w warunkach służby (pracy) związanej z wymuszoną postawą ciała, nadmiernym przeciążeniem i mikrourazami: złamania powolne, zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych, uszkodzenia i zwyrodnienia łękotek, zmiany zapalne mięśni i przyczepów ścięgnistych, martwica kości nadgarstka i uszkodzenia krążka międzyokręgowego, przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe 

 9. Choroby narządu wzroku wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi.  Zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego należy kwalifikować wg pkt. 4 

 10. Uszkodzenie narządu słuchu związane z narażeniem na działanie nadmiernego hałasu (w tym ostre urazy akustyczne)  

 11. Przewlekłe choroby krtani (niedowłady strun głosowych, guzki śpiewacze)

 12. Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami pracy.  Zmiany o charakterze złośliwym należy kwalifikować wg pkt. 13, zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego wg pkt. 4, a choroby zakaźne i inwazyjne (pasożytnicze) wg pkt. 15 

 13. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi:  nowotwory skóry, nowotwory dróg moczowych, nowotwory układu oddechowego.  Nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego należy kwalifikować wg pkt. 4.  

 14. Choroby wywołane pracą w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu atmosferycznym oraz w warunkach działania przyspieszeń 

 15. Choroby zakaźne i inwazyjne (choroby pasożytnicze, odzwierzęce oraz tropikalne u osób przebywających w krajach egzotycznych i inne, jak np. promienica, drożdżyca, aspergilloza), w przypadkach gdy źródło choroby znajdowało się w środowisku służby 

 16. Żylaki podudzi z trudno gojącymi się owrzodzeniami 

 17. Ostry zespół przegrzania i jego następstwa 

 18. Psychozy reaktywne oporne na leczenie, powstałe w szczególnych warunkach służby wojskowej . 

Wykaz takich samych chorób zawiera rozporządzenie wydane na podstawie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.  

Drugi wykaz (związany już tylko z rentą) zawiera następujące jednostki chorobowe:

 1. Gruźlica 

 2. Choroba reumatyczna (ostry gościec stawowy), gościec przewlekły postępujący, zapalenie zesztywniające stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa oraz pogośćcowe zmiany narządowe 

 3. Przewlekłe schorzenia układu oddechowego i zatok przynosowych oraz trwałe następstwa tych schorzeń 

 4. Przewlekłe stany zapalne nerwów 

 5. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz przewlekłe powtarzające się nieżyty jelit lub żołądka upośledzające stan odżywiania 

 6. Przewlekłe zapalenie nerek 

 7. Choroba wieńcowa 

 8. Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób infekcyjnych (o etiologii wirusowej, bakteryjnej lub pasożytniczej) oraz wsierdzia i osierdzia w przebiegu tych chorób 

 9. Nadciśnienie tętnicze niepoddąjące się leczeniu w warunkach służby wojskowej i powikłania w jego przebiegu (wylewy do mózgu, wylewy podpajęczynówkowe)  

 10. Encefalopatie różnego pochodzenia (po urazach czaszki, zatruciach, po neuroinfekcjach) powstałe po wstąpieniu do służby wojskowej, przebiegające pod postacią zaburzeń o obrazie nerwicy, zespołu nerwicowego lub charakteropatii 

 11. Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń - choroba Burgera 

 12. Przewlekłe nerwice wywołane warunkami służby wojskowej 

 13. Choroby, do których powstania przyczynił się w sposób zasadniczy pobyt w niewoli, obozie koncentracyjnym lub innym miejscu odosobnienia przez nieprzyjaciela.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Świadczenia odszkodowawcze dla żołnierzy

Świadczenia odszkodowawcze dla żołnierzy

Na najbliższym posiedzeniu Senatu w dniach 2 i 3 kwietnia 2003r. senatorowie rozpatrywać będą ustawę o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową. Ustawa ta, uchwalona przez Sejm w dniu 14 marca 2003r. ma na celu kompleksowe uregulowanie problematyki wypłacania świadczeń żołnierzom za wypadki i choroby powstałe (...)

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Planując podróż do innego kraju ze swoim pupilem, koniecznie trzeba sprawdzić wszystkie wymogi, aby zwierzę zostało wpuszczone do środka transportu oraz do państwa docelowego, i spełnić wszystkie warunki (np. dokumentacyjne). W razie bowiem niedopełnienia wymaganych warunków w ostateczności władze mogą nawet poddać zwierzę eutanazji.  Zwierzę towarzyszące jako "zwierzę (...)

Charakter prawny przekazania składki z ZUS do OFE

Charakter prawny przekazania składki z ZUS do OFE

Art. 476 paragraf 2 kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. Z 1964 Nr. 43, poz. 296 ze zmianami) stanowi, że przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy, w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego, emerytur i rent, innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń (...)

Co nowego dla patriotów?

Co nowego dla patriotów?

Święta, święta i po świętach - sprawdźmy, co po nich pozostanie. Prezydent podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego Prezydent Andrzej Duda w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie.   – "Zważywszy, że Pałac Saski wraz z Grobem Nieznanego Żołnierza jest trwale obecny w zbiorowej (...)

Ustawa o obronie Ojczyzny w przygotowaniach

Ustawa o obronie Ojczyzny w przygotowaniach

Wzmocnienie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej ustawą We wtorek, 26 października w Warszawie wicepremier Jarosław Kaczyński, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych oraz Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej przedstawili założenia projektu nowej ustawy o obronie Ojczyzny. - „To jest dokument spójny, który (...)

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Dla kogo renta z tytułu niezdolności do pracy? Renta inwalidzka przysługuje osobie, którą uznano za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Za częściowo niezdolną do pracy uznaje się natomiast osobę, która (...)

Dla kogo renta rodzinna?

Dla kogo renta rodzinna?

Komu przysługuje renta rodzinna? Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Przy ocenie prawa do renty rodzinnej przyjmuje się, że osoba zmarła (...)

Wyższe świadczenia z ZUS

Wyższe świadczenia z ZUS

Świadczenia z ZUS wzrosły o kilka procent Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną waloryzację emerytur i rent. Od 1 marca 2021 r. świadczenia są wyższe o ponad 4 proc. Minimalna emerytura wzrosła o 50,88 zł. Niemal milion emerytów i rencistów już otrzymało zwaloryzowane świadczenie. Chodzi o osoby, których termin płatności świadczenia przypada (...)

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r. Od 1 marca 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje świadczenia emerytalno-rentowe przyznane przed 1 marca 2018 r., do których prawo powstało do 28 lutego 2018 r. Jeśli ZUS wstrzyma komuś wypłatę świadczenia (np. gdy osiąga przychód ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub gdy kontynuuje zatrudnienie (...)

Od 1 marca emerytury i renty w górę

Od 1 marca emerytury i renty w górę

1250,88zł – tyle wynosi od 1 marca br. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. To wzrost o 50,88 zł. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Trwa właśnie nabór ofert do tegorocznej edycji programu „Senior+”, a już 4 marca rozpocznie się nabór w ramach nowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób (...)

Czy dostanę odszkodowanie za wywłaszczenie?

Czy dostanę odszkodowanie za wywłaszczenie?

  Wywłaszczenie nieruchomości, czyli pozbawienie dotychczasowego właściciela jego prawa stanowi wyłom od konstytucyjnej zasady ochrony własności prywatnej. Wyłom dopuszczalny tylko w słusznym celu, aczkolwiek zawsze krzywdzący i ingerujący w konstytucyjne prawa jednostki. W państwie prawa pozbawienie prawa chronionego konstytucją zawsze następuje za odszkodowaniem. Czy nasz kraj (...)

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

W zasadzie należy powiedzieć, że pracodawca ma mniej uprawnień niż pracownik. Pracownik może zarówno kwestionować zasadność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jak również zasadność wypowiedzenia umowy o pracę. W razie wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, pracownik może kwestionować również niezgodność z prawem wypowiedzenia (...)

Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?

Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?

Z tytułu wypadku przy pracy przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy, świadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, (...)

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Rozwiązanie stosunku pracy Zgodnie z ogólnymi zasadami stosunek pracy może zostać rozwiązany: na mocy porozumienia stron; za wypowiedzeniem przez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy; bez wypowiedzenia przez oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy; z upływem czasu, na który umowa o pracę została zawarta; z dniem ukończenia pracy, dla której (...)

Odszkodowania po wichurach

Odszkodowania po wichurach

Sezon wiosenno-letni, to nie tylko palące słońce, ale też burze i wichury, skutkujące np. uszkodzeniami budynków lub podtopieniami. Po każdym takim zdarzeniu do ekspertów biura Rzecznika Finansowego dyżurujących przy telefonach dzwonią poszkodowani. Chcą się skonsultować, czy działanie zakładu ubezpieczeń w ich sprawie było zgodne z prawem. Pytają co mogą zrobić, jeśli (...)

Zawodowa służba wojskowa

Zawodowa służba wojskowa

Czemu mają służyć proponowane zmiany w służbie wojskowej?Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw, który jest teraz w Sejmie, przewiduje m.in., że osoby z podwójnym obywatelstwem będą mogły pełnić służbę zawodową w polskiej armii. Przewiduje się ponadto funkcjonowanie kontraktowej zawodowej (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Co to są Wojska Obrony Terytorialnej?  Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W obecnej sytuacji geopolitycznej Wojska Obrony Terytorialnej są jedynym, relatywnie szybkim, tanim i skutecznym (...)

Służba wojskowa studentów

Służba wojskowa studentów

  Obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej Obowiązek obrony kraju wynika z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale (...)

Projekt zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP

Projekt zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP

W Senacie znajduje się projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. W ramach nowelizacji określono m.in:Kategorie zdolności do czynnej słuzby wojskowejWprowadzono do ustawy oznaczenie oraz przydatność poborowych do służby, w zależności od nadanej kategorii. I tak:kategoria A - zdolny do odbywania zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, (...)

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

W poniedziałek (3 lutego) rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do końca kwietnia br. Obejmie ponad 220 tysięcy mężczyzn oraz niemal 4 tysiące kobiet. Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa? Kwalifikację wojskową przeprowadzą 392 powiatowe komisje lekarskie powołane przez wojewodów.  ##baner## Kwalifikacja wojskowa obejmie: mężczyzn urodzonych w 2001 r.;  mężczyzn (...)

W jakiej kolejności będziemy korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej?

W jakiej kolejności będziemy korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej?

Kto może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej? Mówiąc o świadczeniu opieki zdrowotnej mamy na myśli tzw. świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne rzeczowe i świadczenie towarzyszące.   Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) (...)

Rząd opowiada się z zmniejszeniem listy chorób zawodowych

Rząd opowiada się z zmniejszeniem listy chorób zawodowych

Osoby, które zatrują się w miejscu pracy bądź zarażą tropikalną chorobą w czasie pełnienia obowiązków służbowych, nie dostaną świadczeń z ZUS. Tak wynika z rządowego projektu nowych przepisów dotyczących chorób zawodowych. Mają one zastąpić dotychczasowe regulacje zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny 18 czerwca 2008 r. Na mocy wyroku TK (sygn. P 23/07) aktualne przepisy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Renta dla żołnierza

Renta dla żołnierza

Od 7 lat jestem zawodowym wojskowym. Podczas tych lat dostałem depresji, nerwicy i popadłem w alkoholizm. Czy może być to podstawą do ubiegania się o rentę? Żołnierzowi przysługuje odszkodowanie (...)

Ustalenie istnienia wypadku przy pracy w sądzie

Ustalenie istnienia wypadku przy pracy w sądzie

Miałem wypadek w służbie. Przeprowadzono postępowanie powypadkowe, w wyniku którego stwierdzono, iż nie był to wypadek w służbie, ponieważ jest zbyt dużo wątpliwości, aby to jednoznacznie (...)

Zawieszenie i wstrzymanie renty socjalnej

Zawieszenie i wstrzymanie renty socjalnej

Jestem osobą niepełnosprawną i pobieram rentę socjalną (dawniej z opieki społecznej, teraz z ZUS) i dodatek pielęgnacyjny, który pobiera moja mama - dawny I stopień niepełnosprawności ze względu (...)

Pojęcie częściowej niezdolności do pracy

Pojęcie częściowej niezdolności do pracy

25 stycznia 2015 r. minęło 6 miesięcy jak przebywałem na zwolnieniu lekarskim z tytułu zniszczonego stawu skokowego. Lekarz prowadzący wydał zaświadczenie, iż w obecnym stanie nie rokuję nadziei (...)

Czy moja partnerka ma prawo do mojej emerytury po mojej śmierci?

Czy moja partnerka ma prawo do mojej emerytury po mojej śmierci?

Witam serdecznie, od 20 lat jestem w nieformalnym związku z moją partnerką. Nie mamy ślubu. Chciałbym się dowiedzieć od Państwa czy istnieje szansa że w razie mojej śmierci, moja emerytura przejdzie (...)

Renta socjalna a renta cywilna

Renta socjalna a renta cywilna

Jestem osobą niepełnosprawną i pobieram rentę socjalną (dawniej z opieki społecznej, teraz z ZUS-u) i dodatek pielęgnacyjny, który pobiera moja mama. Mam dawny I stopień niepełnosprawności ze (...)

Renta rodzinna i renta wyrównawcza

Renta rodzinna i renta wyrównawcza

Jaka jest różnica między rentą rodzinną, a wyrównawczą przy sprawach odszkodowań dla męża i dzieci z tytułu śmierci współmałżonka w wypadku samochodowym? Zgodnie z at. 65 ust. 1 ustawy (...)

Wartość przedmiotu sporu o odszkodowanie

Wartość przedmiotu sporu o odszkodowanie

Przez ostatnie dwa lata wynajmowałam, zgodnie z zawartą umową, mieszkanie pewnej rodzinie. 31.12.2006 ta umowa najmu się skończyła. Pomimo tego ci państwo nie chcą się wyprowadzić z mojego mieszkania. (...)

Przyjęcie odszkodowania a czynności zachowawcze

Przyjęcie odszkodowania a czynności zachowawcze

Czy przyjęcie odszkodowania jest czynnością zachowawczą i w związku z tym zapłata odszkodowania może nastąpić do rąk jednego ze współwłaścicieli? W kontekście czynności zachowawczych, (...)

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zalicza się do okresu pracy, więc rozumiem, że w tym czasie nabywa się również prawa do proporcjonalnego urlopu. Czyli od 01.01.08 r. do 31.03.08 r. będzie to (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS

Proszę się odnieść nie do kwestii świadczenia z tytułu wypadku, tylko odpowiedzialności ubezpieczyciela społecznego, w tym wypadku KRUS, za śmierć osoby bliskiej. Osoba poszkodowana w wypadku (...)

Służba wojskowa a uprawnienia pracownicze

Służba wojskowa a uprawnienia pracownicze

Pracownik w naszej firmie jest po odbyciu służby wojskowej. Czy służba wojskowa 12 miesięczna wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego i staż pracy? Zgodnie z art. 120 ustawy o powszechnym obowiązku (...)

Służba wojskowa a naliczanie kapitału początkowego

Służba wojskowa a naliczanie kapitału początkowego

Czy służba wojskowa odbyta przed 1998 r. uprawnia do naliczenia kapitału początkowego i czy można do niej doliczyć jako okresy nieskładkowe naukę w szkole średniej i okresy przebywania na bezrobociu? (...)

Odwołanie od decyzji powołującej do wojska

Odwołanie od decyzji powołującej do wojska

W jaki sposób mogę się odwoływać od decyzji powołującej do służby wojskowej? Powołanie do czynnej służby wojskowej następuje za pomocą kart powołania, kart mobilizacyjnych albo w drodze (...)

Odroczenie służby wojskowej

Odroczenie służby wojskowej

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracujący prawie 3 lata, nieposiadający wyższego wykształcenia, dostał wezwanie do wojska. Czy jest jakiś przepis pozwalający pracodawcy (...)

Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. Czy wystawić pracownikowi (...)

FORUM PRAWNE

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zastosowanie żywienia medycznego na wczesnym etapie choroby nowotworowej u pacjentów niedożywionych (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

Renta po ojcu

Renta po ojcu Witam W tym roku zmarł mój ojciec, był jednak po rozwodzie z moją mamą. Mama ułożyła sobie życie z nowym mężczyzną ale ojciec wciąż płacił na mnie alimenty. Czy teraz należy (...)

Renta rodzinna

Renta rodzinna Mam obecnie rentę rodzinną ,która skończy mi sie gdy we wrześniu skończe 25 lat.Mogłabym mieć ją przedłużoną o rok gdybym była na ostatnim roku.Rok akademicki zaczyna się od (...)

Praca a renta rodzinna

Praca a renta rodzinna Mam 19 lat. Nie ukończyłem szkoły średniej z powodów rodzinnych. Od września podejmuję naukę w rocznym LO dla dorosłych w Olsztynie (pochodzę z innego miasta, ale postanowiłem (...)

od czego zalezy renta rodzinna

od czego zalezy renta rodzinna Chciałabym się dowiedzieć więcej informacji dotyczących renty rodzinnej. Od czego zależy wysokość i przyznanie renty rodzinnej? Kto może starać się o taką rentę? dziękuję (...)

Renta Rodzinna. Czy po ponownym ożenieniu się / wyjściu za mąż, cała renta przechodzi na uczące

Renta Rodzinna. Czy po ponownym ożenieniu się / wyjściu za mąż, cała renta przechodzi na uczące Renta Rodzinna. Czy po ponownym ożenieniu się / wyjściu za mąż, cała renta przechodzi na uczące (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

wypadek przy pracy-czy należy mi się odszkodowanie

wypadek przy pracy-czy należy mi się odszkodowanie Jakiś czas temu wykonując obowiązki zawodowe spadłam ze schodów i skręciłam nogę w stawie kolanowy. Na razie nie stwierdzono poważnego uszkodzenia (...)

Odszkodowanie

Odszkodowanie Jestem zatrudniona w zakladzie pracy na 3/4 etatu.Trzy tygodnie temu w domu złamałam rękę.Czy po zakończeniu L-4 mogę ubiegać sie o jakieś odszkodowanie?I gdzie w związku z tym mam (...)

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie Tydzień temu miałem wypadek przy pracy. Rana cięta podczas pracy fizycznej, wezwano ambulans i miałem szytego kciuka lewej ręki. Lekarz wypisał L4. Pracodawca (...)

zadlużone mieszkanie ojca

zadlużone mieszkanie ojca Witam. Pisze w takiej sprawie iz, w 2008 roku wymeldowalam sie od ojca. W styczniu 2014 roku dopiero przyszło mi pismo od komornika, jestem obciążona spłatą długu , gdyż (...)

Służba wojskowa

Służba wojskowa Idę za miesiąc do woja i nie zabardzo wiem co mi się należy od mojego pracodawcy Proszę o odpowiedz (tomcio79) to masz pecha przesłużyłem tam 12 lat!! i dostałem kopa cześć! (...)

czy służba wojskowa wlicza się do stażu pracy odpowiedź _słuzba pracownicza?

czy służba wojskowa wlicza się do stażu pracy odpowiedź _słuzba pracownicza? czy służba wojskowa wlicza się do stażu pracy odpowiedź _słuzba pracownicza?

kwalifikacja wojskowa 2012 rozpoczęta

kwalifikacja wojskowa 2012 rozpoczęta Co prawda obowiązkowa służba wojskowa już jest przeszłością, jednak obowiązek kwalifikacji pozostał. Potrwa ona do końca kwietnia potrwa rozpoczęta dzisiaj (...)

Obowiązek służby wojskowej

Obowiązek służby wojskowej Mam problem: kończę studia i chcą mnie powołać do "służby ojczyźnie". Skończyłem technikum elektroniczne, a oni podobno potrzebują fachowców w tej dziedzinie, (...)

L4 opieka nad dzieckiem

L4 opieka nad dzieckiem Jestem żołnierzem zawodowym.Dostałem L4 na opiekę nad dzieckiem, lecz mój przełożony stwierdził że mi takie zwolnienie nie przysługuje gdyż może je wziąć moja żona (...)

Porady prawne