Mała efektywność pracy

Pytanie:

"Pracuję w spółce z o.o. Pracują w niej łącznie trzy osoby. Z jakich przyczyn stojących po stronie pracownika pracodawca może wypowiedzieć mi umowę o pracę? Comiesięcznie podpisuję zobowiązanie do wykonania planu sprzedaży. Od paru miesięcy wykonuję go w 60%. Czy jest to podstawa do wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony (pracuję już 10 lat)? Plany sprzedaży obowiązują od pół roku. Jaki jest dla mnie okres wypowiedzenia i czy będzie mi przysługiwała odprawa w świetle obowiązujących przepisów i ewentualnie noweli KP od 01-01-2004 r.?"

Odpowiedź prawnika: Mała efektywność pracy

Mała efektywność pracy może być powodem wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę. Wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę musi zawierać uzasadnienie, w którym pracodawca powinien określić rzeczywistą i konkretną przyczynę zwolnienia pracownika. Zasadność wypowiedzenia podlega kontroli sądu.

W analizowanym przypadku pracownikowi nie będzie przysługiwała odprawa z tytułu zwolnienia, gdyż przyczyna zwolnienia leży po stronie pracownika. Okres wypowiedzenia przy 10 letnim stażu pracy u danego pracodawcy będzie wynosił 3 miesiące.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika