Małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą

Pytanie:

"Na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydanym przez urząd miasta przed dniem 01.01.2001 r. w punkcie dot. "właścicieli" figuruję ja i mój mąż. Nie jest to jednak spółka cywilna. W urzędzie skarbowym wszelkie rozliczenia dotyczące prowadzonej przez nas działalności dokonywane są na NIP męża. Czy my również, podobnie jak wspólnicy typowych spółek cywilnych, obowiązani jesteśmy w terminie do dnia 31.03.2001 r. do zgłoszenia się do właściwego urzędu miasta i uzyskania przez każde z nas wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego nasz status przedsiębiorcy? "

Odpowiedź prawnika: Małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą

Nie, nie ma takiego obowiązku. Odpowiedni przepis przejściowy nakładający obowiązek dostosowania formy prowadzonej działalności do nowej ustawy dotyczy tylko spółek cywilnych. Małżonkowie prowadzący wspólną działalność na podstawie wpisu do ewidencji, bez zawierania odrębnej umowy spółki nie muszą rejestrować się jako oddzielni przedsiębiorcy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika