Najem po babci

Pytanie:

"Moja Matka z moim Ojcem rozwiodła się jak Ja miałem 7 lat. Mój Ojciec od 13 lat nie żyje. Później moja Matka wyszła za mąż po raz drugi, zmieniła nazwisko i z drugim mężem zadłużyła się w Banku z kredytem odnawialnym oraz w innych Bankach. Jej drugi mąż zmarł. Kredyty pozostały do spłaty i figurują na zmarłego i na moją Matkę. Matka dalej żyjąc już samotnie zadłuża się, wszystkie umowy, które banki z nią zawierają, niszczy. Mam dwie córki w wieku 21 lat i 19 lat. Rodzina, czyli ja i dwie córki wraz z żoną, podjęliśmy decyzję, że zrzekamy się jej spadku czyli aktywów i pasywów. Moja Matka ma mieszkanie z zasobów gminnych; część tych mieszkań jest jako wspólnota mieszkaniowa, a część gminna. Jeżeli moja córka przyjęłaby spadek po mojej Matce i zameldowałaby się u mojej Matki w mieszkaniu mojej Matki, a mieszkanie jest gminne, to czy po śmierci mojej Matki przyjmując spadek po mojej Matce, gmina każe córce opuścić mieszkanie z chwilą śmierci mojej Matki? "

Odpowiedź prawnika: Najem po babci

Domyślamy się, że przez mieszkanie wspólnoty rozumie Pan mieszkanie będące własnością Pana matki, a przez gminne - mieszkanie komunalne, którego jest ona najemcą.

Jeśli mieszkanie byłoby wynajmowane od gminy (mieszkanie gminne), to w takim wypadku zastosowanie mają przepisy art. 691 kodeksu cywilnego (dotyczy wszystkich wynajmowanych lokali mieszkalnych, nie tylko gminnych):

W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

Osoby te wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku takich osób stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa

To wstąpienie w stosunek najmu jest niezależne od przyjęcia lub odrzucenia spadku. Z przedstawionego opisu sytuacji nie wynika, by Panska córka mogła należeć do kręgu osób, które wstępują w stosunek najmu. Być może jednak córka spełnia warunki do tego, by wynająć mieszkanie od gminy, niezależnie od faktu, iż wynajmuje to mieszkania Pana matka. W tym celu warto sprawdzić uchwałę rady gminy dotyczącą najmu lokali komunalnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika