Naruszenie miru domowego

Pytanie:

Czy można żądać ukarania za naruszenie miru domowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naruszenie miru domowego

Pojecie miru domowego zdefiniowane zostało w art. 193 Kodeksu karnego: Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do roku.

Jak wynika z powołanego przepisu, mir domowy jako dobro chronione prawem jest to wolność niezakłóconego korzystania z domu, mieszkania, ale także z lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, pozostającego w dyspozycji danej osoby w sposób stały lub przejściowy.

Naruszenie miru domowego polega zatem przede wszystkim na bezprawnym wdarciu się do obiektu albo nie opuszczaniu go wbrew żądaniu osoby uprawnionej. Natomiast pod pojęciem „wdarcie się” rozumieć należy wejście przy użyciu przemocy (np. wyłamanie drzwi) lub wbrew woli lub protestom osoby uprawnionej. Ponadto literatura przedmiotu, wskazuje, iż wdarcie się może nastąpić bez użycia siły (np. poprzez wejście na ogrodzoną działkę przez dziurę w ogrodzeniu).

Podmiotem uprawnionym w myśl art. 193 K.k. jest każdy, kto posiada tytuł do dysponowania obiektem, zatem będzie to zarówno właściciel jak użytkownik domu, mieszkania, terenu.

Zaznaczyć należy, iż naruszenie miru domowego popełnione może być jedynie w formie winy umyślnej i jest to przestępstwo ścigane z urzędu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Poszukuję prawnika Poznań

2.8.2021 przez: Adela89

Dobry adwokat w Kielcach

22.6.2021 przez: brydziaa_dz

SPOWODOWAŁEM WYPADEK DROGOWY.

27.9.2020 przez: -

dobry adwokat mazury

14.9.2020 przez: enguran