Niewykonanie umowy najmu

Pytanie:

Zawarłem ze Spółdzielnia Mieszkaniowa umowę najmu na czas oznaczony minimum 5 lat. Po trzech latach najmu zostałem wyrzucony bez zachowania trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia. W dodatku zostało to wykonane na jednoosobowe polecenie prezesa spółdzielni. Czy mogę dochodzić odszkodowania od spółdzielni za niewykonanie umowy najmu? Jak wygląda taki pozew? Czy istnieje okres przedawnienia takich roszczeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niewykonanie umowy najmu

W przedstawionej sytuacji można żądać odszkodowania na zasadach ogólnych - za nienależyte wykonanie umowy. Warto też zaznaczyć, że umowa była zawarta na czas określony, więc nienależyte wykonanie polega nie na niezachowaniu terminów wypowiedzenia, lecz na samym rozwiazaniu umowy przed czasem.

Informacje na temat takiego odszkodowania zawiera artykuł

Co zrobić jeśli kontrahent nie realizuje umowy zgodnie z ustaleniami?

Porady prawne

Z kolei wzór pozwu, który jednak będzie wymagał dostosowania do opisanej sytuacji, znajduje się na stronie

Wzór pozwu o zapłatę odszkodowania z umowy ubezpieczenia OC

Roszczenie o zapłatę tego odszkodowania przedawnia się na zasadach ogólnych opisanych w artykule

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne