Niezapłacony podatek od nieruchomości

Pytanie:

"Jesteśmy spółką z o.o. W 2008 roku dostaliśmy pozwolenie na użytkowanie nowowybudowanego budynku, gdzie do chwili obecnej mieści się siedziba firmy. Od 2008 nieświadomie nie opłacaliśmy podatku od nieruchomości i nie zgłosiliśmy tego faktu do Urzędu Gminy. Powyższą zaległość planujemy w najbliższym czasie uregulować wraz z należnymi odsetkami. Proszę o poradę co zrobić aby uniknąć nałożenia kary grzywny, mimo uregulowania zaległości?"

Odpowiedź prawnika: Niezapłacony podatek od nieruchomości

Przede wszystkim należy wskazać, iż lokalne organy podatkowe (wójt / burmistrz / prezydent miasta) nie są na ogół zbyt chętne do wszczynania postępowań karnych skarbowych. Na ogół wystarczające jest złożenie stosownych deklaracji i zapłacenie podatku wraz z odsetkami.

Sugerujemy jednak złożyć razem z deklaracjami tzw. czynny żal, tj. krótkie pismo opisujące sytuację, motywy dlaczego to uchybienie nastąpiło (np. brak świadomości co do złożenia dokumentu w określonym terminie) i wnioskujące o odstąpienie od ukarania.

Należy przy tym zastrzec, że czynny żal jest bezskuteczny, jeśli został złożony w czasie, kiedy organ miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika