Nostryfikacja dyplomu

Pytanie:

Jaka jest procedura nostryfikacji w Polsce dyplomu? Jakie kroki należy przedsięwziąć?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nostryfikacja dyplomu

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu uznawane są w Polsce na mocy umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia, bądź na drodze nostryfikacji. Nostryfikacji podlegają dokumenty pochodzące z krajów, z którymi Polska nie posiada umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz dokumenty z krajów, z którymi Polska zawarła ww. umowy, a które nie są objęte umową. W celu potwierdzenia równoważności dyplomów objętych umowami międzynarodowymi należy zwrócić się do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Natomiast procedura postępowania w przypadku nostryfikacji dyplomu uzyskanego w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy międzynarodowej jest szczegółowo określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą dokonuje rada odpowiedniej jednostki organizacyjnej uczelni.

Porady prawne

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, wnosi do wybranej rady podanie wraz z następującymi załącznikami:

  •  oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą; 
  •  kopią świadectwa szkolnego, świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, na podstawie którego kandydat został przyjęty na studia zakończone wydaniem dyplomu uzyskanego za granicą, o uznanie którego się ubiega; 
  •  życiorysem w języku polskim; 
  •  oświadczeniem, że dyplom uzyskany za granicą nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w żadnej polskiej uczelni.  

Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady w sprawie: uznania dyplomu uzyskanego za granicą za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju albo odmowy uznania dyplomu uzyskanego za granicą. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne