Nowe umowy najmu po zmianie właściciela nieruchomości

Pytanie:

"Kupiłem na licytacji komorniczej halę wraz z najemcami. Czy jestem zobowiązany podpisywać z nimi nowe umowy najmu?"

Odpowiedź prawnika: Nowe umowy najmu po zmianie właściciela nieruchomości

zmiana właściciela nieruchomości nie powoduje automatycznie rozwiazania umów dzierżawy czy umów najmu obiektów gospodarczych znajdujących się na nieruchomości. Nabywca wstępuje w prawa i obowiazki dłużnika (dotychczasowego właściciela nieruchomości). Zgodnie z art. 1002 kpc z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika