Obowiązek wystawienia duplikatu

Pytanie:

Kupilem samochód, który był kilkakrotnie sprzedawany i żaden właściciel do chwili obecnej go nie zarejestrował. W wydziale komunikacji okazało sie, że brakuje faktury VAT sprzedaży miedzy firmą figurującą w dowodzie rejestracyjnym a pierwszym nabywcą, miedzy kolejnymi dokumenty sprzedaży są. Dotarłem do pierwszego właściciela, ale odmówił mi wystawienia duplikatu, twierdząc, że nie jestem stroną (jak moge nie być stroną, skoro sprawa jak najbardziej mnie dotyczy?) i że muszę im okazać pełnomocnictwo od kupującego. Dotarłem zatem i do kupującego, który sporządził pismo, że prosi o duplikat faktury. Po dostarczeniu tego pisma księgowa firmy zmieniła zdanie i stwierdzila, że i tak nie może wystawić duplikatu, bo nie pozwala jej na to ustawa o rachunkowości, czy też o VAT. Czy może odmówić wystawinia takiego dokumentu na prośbę samego kupującego? Czy jakies przepisy to regulują? Czy jest inny sposób na wybrnięcie z sytuacji, w której się znalazłem? Reklamacja nie wchodzi w grę - za dużo upłyneło czasu i nie jestem w stanie udowodnić, że osoba, od której kupilem nie przekazała mi wszystkich dokumentów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek wystawienia duplikatu

3.2.2009

Zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

Zatem w przypadku zaginięcia oryginału faktury, sprzedawca ma obowiązek - na wniosek nabywcy - wystawić duplikat faktury VAT. Takie żądanie może być również zgłoszone przez pełnomocnika nabywcy.

Potrzebujesz porady prawnej?