Obowiązek zgłoszenia zmian o KRS-u

Pytanie:

Jakie zmiany należy zgłaszać do KRS-u w Spółce z o.o. Czy jakiekolwiek zmiany ustanowione przez Radę Nadzorczą należy również zgłaszać?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek zgłoszenia zmian o KRS-u

Do KRS-u należy zgłaszać zmiany dotyczące danych objętych wpisem w KRS-ie. Stanowi o tym art. 47, zgodnie z którym, podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać informacje wymienione w art. 38-40 (czyli w dziale 1, 2 i 3 rejestru przedsiębiorców) i w art. 44 (czyli w dziale 6 rejestru przedsiębiorców) oraz ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli rozstrzygnięcie Rady Nadzorczej dotyczy zmiany tych danych, należy to zgłosić do KRS-u.

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przykłady zmian, które objete są obowiązkiem zgłoszenia do KRS znajdują się w odpowiedziach Zgłoszenie zmian w składzie zarządu do KRS, Zmiany w KRS , Zarejestrowanie zmian w KRS, Termin dla zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowegoPotrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kiedy aktualizacja KRS ?

20.2.2015 przez: arrr

Zmiana zarządu spółki.

13.11.2013 przez: damian6j

spółka jawna zawieszenie 3 lata

24.9.2013 przez: rambo11

Śmierć Prezesa sp.z.o.o.

12.3.2013 przez: Alina1955