Odliczenie podatku naliczonego a kopia faktury

Pytanie:

"Otrzymałam 14 lutego 2005 r. duplikat faktury wystawionej 20 grudnia 2004 r. (oryginał najprawdopodobniej zaginął). Koszty wynikające z faktury dotyczą grudnia i w grudniu są zaksięgowane na podstawie przyjęcia do magazynu towaru. Czy VAT mogę odliczyć za miesiąc otrzymania duplikatu (czyli w lutym), czy robić korektę do miesiąca grudnia?"

Odpowiedź prawnika: Odliczenie podatku naliczonego a kopia faktury

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Z treści pytania wynika, iż otrzymała Pani fakturę (a ściślej – duplikat faktury) w dniu 14 lutego 2005 r. A zatem prawo do odliczenia powstało w lutym 2005 r. i w rozliczeniu za ten miesiąc powinna Pani odliczyć podatek.

Korekty rozliczeń za miesiąc grudzień nie tylko nie musi Pani robić, co nawet nie może. W miesiącu grudniu nie otrzymała Pani bowiem przedmiotowej faktury, a zatem nie istniało wówczas prawo do odliczenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika