Odprawa pieniężna, dla pracownika zwolnionego w ramach grupowego zwolnienia pracowników

Pytanie:

Jak wysoka jest odprawa pieniężna, dla pracownika zwolnionego w ramach grupowego zwolnienia pracowników?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odprawa pieniężna, dla pracownika zwolnionego w ramach grupowego zwolnienia pracowników

Przepisy ustawy  o zwolnieniach grupowych precyzują, że pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Porady prawne

Wysokość odprawy pieniężnej zależy od wysokości ostatnio otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia za pracę oraz od jego stażu pracy u danego pracodawcy (stażu zakładowego). Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Zasady te reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2 poz. 14).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne