Odwołanie członka rady nadzorczej

Pytanie:

Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio zwołanych zebraniach grup członkowskich ponad połowa delegatów została odwołana, a na ich miejsce powołano nowych delegatów. Wśród odwołanych delegatów są członkowie rady nadzorczej. Jak bardzo wiele spraw z życia spółdzielni mieszkaniowej, sytuacja ta nie jest prawnie uregulowana. Interesuje mnie, czy członek rady nadzorczej, który na skutek utraty zaufania, stracił mandat przedstawiciela członków, może nadal piastować stanowisko członka rady nadzorczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.1.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odwołanie członka rady nadzorczej

Jak zaznaczono w zapytaniu, sposób wyboru członków rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej uregulowano w statucie. Z postanowień tego statutu wynika jednocześnie, że członków rady powołuje się spośród delegatów. Należy zauważyć, że istnieje tu dwustopniowość powołania - najpierw na delegata, potem na członka rady. Każdy ten stopień wymaga powołania. I choć szczególne zasady powoływania i odwoływania członków RN reguluje statut, nie wydaje się, żeby można było tak rozumieć jego postanowienia, że odwołanie z funkcji delegata jest równoznaczne z odwołaniem z funkcji członka rady nadzorczej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne