Opodatkowanie renty otrzymywanej z Włoch

Pytanie:

Kobieta mieszka w Polsce i nie ma żadnych dochodów; otrzymuje tylko z Włoch rentę po zmarłym mężu. Tam jest pobierany podatek. W Polsce Urząd Skarbowy też pobiera podatek. Czy jest to słuszne?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie renty otrzymywanej z Włoch

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z Włoch przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce należy rozpatrywać w świetle Umowy polsko-włoskiej z dnia 21 czerwca 1985 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania.

Renta po zmarłym mężu nie mieści się w przewidzianej w Umowie kategorii dochodu z emerytury lub innego podobnego świadczenia z tytułu zatrudnienia otrzymującego świadczenie (art. 18 Umowy). Do renty takiej będą miały zatem zastosowanie zasady przewidziane w art. 22 Umowy, dotyczące „innych dochodów”. Zgodnie z tym przepisem, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (np. w Polsce) bez względu na to, skąd one pochodzą (np. z Włoch), a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, będą opodatkowane tylko w tym Państwie (tj. w Polsce).

Porady prawne

Podsumowując, dochody z renty po zmarłym mężu uzyskiwane z Włoch przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, mogą być opodatkowane tylko w Polsce, natomiast nie mogą być opodatkowane we Włoszech.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne