Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

Pytanie:

Właściciel wynajmuje mieszkanie podpisując umowę z lokatorem, której to umowy nie zgłasza w urzędzie skarbowym. Ile wynosi kara lub podatek, jaki naliczy urząd, gdy sprawa się ujawni, i jak jest liczony (jak zależy od czasu trwania najmu i czy od kwoty umowy, czy od zysku)? Jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.10.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od niezgłoszonego przychodu z wynajmu

Zgodnie z art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej, jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Zatem, jeżeli podatnik wynajmuje mieszkanie i nie zgłosi przychodu z tego tytułu do opodatkowania, w przypadku ujawnienia tego faktu przez organ podatkowy, organ ten określi wysokość podatku do zapłaty, który będzie trzeba zapłacić wraz z odsetkami od zaległości podatkowych. Do określenia wysokości podatku organ podatkowy użyje zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (a więc według skali podatkowej 19%, 30%, 40%), w zasadzie od określonej w umowie kwoty czynszu za cały okres najmu, jeśli odpowiada ona wartości rynkowej.

Ponadto, zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, podatnik może podlegać karze grzywny do 720 stawek dziennych, lub nawet tylko grzywnie za wykroczenie skarbowe (art. 54 § 2 i 3 Kodeksu karnego skarbowego).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda