Ponowne zatrudnienie pracownika

Pytanie:

Czy przepis art. 9 ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych dotyczy również zwolnienia indywidualnego, czy tylko w ramach zwolnień grupowych? Powodem zwolnienia pracownika była likwidacja stanowiska pracy, a pracownik złożył oświadczenie dotyczące chęci ponownego zatrudnienia w naszej firmie.

Masz inne pytanie do prawnika?

12.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ponowne zatrudnienie pracownika

Użycie w art. 9 liczby mnogiej („zatrudnianie pracowników”) sugeruje, że znajduje on zastosowanie w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia więcej niż jednego pracownika w danej grupie zawodowej, jednakże istniejąca w tej materii uchwała Sądu Najwyższego dotyczy przypadku, w którym chodziło o jedno wolne miejsce pracy i jednego kandydata spełniającego przesłanki z art. 9 ustawy. Wystarczy więc zatrudnianie jednego pracownika; a nie musi to być zatrudnianie kilku pracowników. Inną kwestią jest zastosowanie do pracownika indywidualnie zwolnionego. Zwolnieniem pracownika w ramach tzw. zwolnień grupowych (obecnie obowiązująca ustawa) jest nie tylko zwolnienie kilku pracowników, lecz również jednego - przy czym z przyczyn niezależnych od niego. Jednakże art. 10, który czyni ten wyłom, w odniesieniu do jednego pracownika nie zawiera odesłania o stosowaniu uprawnień z ustawy dotyczących właśnie ponownego zatrudniania, zatem takie ponowne zatrudnienie jednego zwolnionego pracownika nie jest obowiązkiem pracodawcy w świetle ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne