Porozumienie zmieniające

Pytanie:

Zatrudniam pracownika w podstawowym systemie czasu pracy na umowę o pracę. W umowie o pracę nie zapisałem w jakim systemie czasu pracy pracownik jest zatrudniony. Podałem pracownikowi na piśmie w informacji art. 29 par. 3 k.p., że obowiązuje go praca w podstawowym systemie czasu pracy. Od 1 marca z uwagi na potrzebę pracodawcy chciałbym zatrudnić tego pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Nie obowiązuje u mnie w firmie żaden układ zbiorowy pracy oraz regulamin pracy. Zatrudniam poniżej 20 pracowników. Chciałbym podpisać porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę, ale jak mam to zapisać skoro w umowie nie ma, w jakim systemie czasu pracy pracownik jest zatrudniony?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Porozumienie zmieniające

W umowie o pracę określa się warunki pracy i płacy. Warunkami pracy są m. in. wymiar czasu pracy oraz dobowe normy czasu pracy. Wymiarem czasu pracy jest praca na określoną część "etatu", przy czym praca na pełny etat, z wyjątkami, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. To znaczy, że wymiar jest zachowany, gdy np. w pewnym tygodniu pracownik pracuje sześć dni w tygodniu ale w innym będzie pracował cztery. Przekroczenie wymiaru czasu pracy powoduje powstanie godzin nadliczbowych, a zmiana dobowych norm rzutuje na zmianę systemu pracy. Zmiana ustalonych norm, czyli wprowadzenie innego systemu czasu pracy na pewno jest zmianą ustalonych warunków pracy, czyli jest zmianą umowy o pracę, wymagającą wypowiedzenia zmieniającego. Należy powiedzieć, że na wypowiedzenie zmieniające umowy o pracę nie ma wpływu czy została ona zawarta na piśmie czy nie (albo gdy część została zawarta na piśmie, a pracownik zgodził się na warunki podane ustnie). Wypowiedzenie zmieniające powinno być dla swojej skuteczności dokonane na piśmie (art. 42 par. 2 KP) oraz podawać powody wypowiedzenia. Po prostu należy poinformować pracownika o nowych warunkach pracy, okres wypowiedzenia jest taki sam jak przy wypowiedzeniu rozwiązującym umowę o pracę. Stosując system równoważnego czasu pracy należy pamiętać o zmienionym okresie rozliczeniowym, oraz innych warunkach określonych w art. 135-137 KP

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: