Premia dla pracowniów

Pytanie:

"Pracownicy spółki zatrudnieni są na umowę o pracę. W skład wynagrodzenia wchodzi element stały i prowizja uzależniona od obrotu w danym dziale. Czy pracodawca może udzielić pracownikom dodatkowej uznaniowej rocznej premii (dodatkowy bonus) za osiągnięty w minionym roku poziom sprzedaży, pomimo tego, że nie ma takiego zapisu w umowie? Czy możliwość przyznania takiej premii pracownikowi powinna być ujęta w umowie o pracę?"

Odpowiedź prawnika: Premia dla pracowniów

Zasadniczo wszelkie składniki wynagrodzenia winny być wskazane w umowie o pracę, względnie w regulaminie wynagradzania jeżeli takowy obowiązuje u danego pracodawcy. Określenie składników wynagrodzenia stanowi istotny element umowy o pracę – zmiana w tym zakresie wymaga więc zmiany umowy o pracę albo zmiany właściwego regulaminu. Przyjmuje się jednak, że w razie wypłaty korzystniejszego wynagrodzenia dla pracownika, brak stosownej zmiany w umowie o prace lub regulaminie wynagradzania nie stanowi problemu jeżeli pracownik podejmie zwiększone wynagrodzenie i nie będzie zgłaszał zastrzeżeń. Zastrzeżenia takie mogą się pojawić przykładowo na tle różnej wysokości u poszczególnych pracowników dodatkowe wynagrodzenia, co może być odbierane jako przejaw dyskryminacji płacowej. W interesie pracodawcy jest więc aby zasady wypłacania dodatkowego wynagrodzenia, tudzież informacja o jego dodatkowym składniku, umieścić w umowie lub regulaminie wynagradzania. Informacja ta może mieć formę wskazania, że dodatkowym składnikiem wynagrodzenia jest również premia uznaniowa – stopień szczegółowości uregulowania tejże premii zależy od uznania pracodawcy.  

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika