Przedłużenie urlopu wychowawczego

Pytanie:

Czy w każdej chwili mogę przedłużyć sobie urlop wychowawczy i pracodawca musi się na to zgodzić?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.9.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedłużenie urlopu wychowawczego

Pracownica uzyskuje prawo do urlopu wychowawczego po przepracowaniu 6 miesięcy, przy czym do tego okresu wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy może być wykorzystany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, przez okres maksymalnie 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. Urlop wychowawczy udzialany jest na wniosek. We wniosku pracownica wskazuje termin rozpoczęcia i czas trwania urlopu wychowawczego oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu wychowawczego na dane dziecko. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pracownica będąca na urlopie wychowawczym złożyła pracodawcy kolejny wniosek o przedłużenie urlopu wychowawczego. Pracodawca będzie musiał wniosek taki uwzględnić. Należy jednak zauważyć, że urlop wychowawczy może być wykorzystany maksymalnie w czterech częściach.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne