Przerwa w pracy wykorzystana na koniec dnia

Pytanie:

Pracownik ma prawo do 15 minut płatnej przerwy w pracy. Czy może tę przerwę wykorzystać na koniec dnia pracy i pracować np. od 8:00 do 15:45?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przerwa w pracy wykorzystana na koniec dnia

Faktycznie, na podstawie artykułu 134 kodeksu pracy, pracownikowi taka przerwa przysługuje (stanowi on: „Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy”).

Przepisy wprawdzie nie zakazują wprost takiego wykorzystania przysługującej przerwy (na koniec dnia), jednak takie wykorzystanie pozostawałoby w sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa).

Poza tym czas przerwy to nadal czas pracy pracownika, zatem zgodnie z przyjętą w kodeksie pracy definicją pracownik musi pozostawać faktycznie w dyspozycji pracodawcy. Jeżeli pracownik wyjdzie z pracy, nie może być mowy o spełnieniu tego warunku. Poza tym z punktu widzenia prawa pracy byłoby to samowolne opuszczenie stanowiska pracy. Przerwa - z samego znaczenia tego słowa - nie może być równoznaczna z możliwością faktycznego skrócenia czasu pracy.

Nie jest zatem możliwe, aby pracownik wykorzystywał przerwę w taki sposób, iż po prostu wyjdzie wcześniej z pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Badania kontrolne a czas pracy

11.5.2018 przez: Saced

Wyjazd a nadgodziny

29.4.2018 przez: irong33

Nagła zmiana grafiku

8.4.2018 przez: Bdghjkptw

2tygodnie 168h

6.4.2018 przez: Sanczos