Regulamin premiowania

Pytanie:

Czy w zakładzie budżetowym powinien funkcjonować dokument "Regulamin Premiowania"? Jeśli tak, to która komórka (kadry, finansówka, in.) powinna wykonać jego projekt i przedstawić pracodawcy do zatwierdzenia? W zakładzie brak jest organizacji związkowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

7.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Regulamin premiowania

Generalnie nie ma obowiązku tworzenia regulaminu premiowania. Jest to obowiązkowe w przypadku, gdy dla danej grupy pracowników (konkretnego zawodu na przykład) pracodawca przewiduje przyznawanie premii. Ustalenia związane z zasadmi i wysokością przyznawanych premii mogą być zawarte także w układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie wynagradzania. Przysługiwanie premii jest uzależnione od tego, czy zostało to ustalone w umowie o pracę lub przepisach płacowych. Tryb ustalania zasad przyznawania premii będzie zatem uzależniony od tego w jakim akcie zostaną one zawarte (zapis w układzie zbiorowym pracy będzie wymagał takiej procedury jak jego tworzenie i wprowadzenie, zamieszczenie warunków premiowania w regulaminie wynagradzania trybu tworzenia tego aktu, itd.).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne