Rejestacja spółki z o.o. a ZUS

Pytanie:

"Od marca razem ze wspólnikiem zakładamy spółkę z o.o. Ostatnio miały miejsce zmiany odnośnie KRS. Czy przy rejestracji spółki z o.o. w KRS, co chcemy zrobić po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego, jest możliwość złożenia dokumentów dotyczących ZUS, tj ZUS ZPA? "

Odpowiedź prawnika: Rejestacja spółki z o.o. a ZUS

Nie jest jasne, dlaczego pytają Państwo o ZUS, skoro ma powstać dwuosobowa spółka z o.o. w takim wypadku żaden ze wspólników nie jest traktowany z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych  jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Tak jest tylko w przypadku jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Formularz ZUS ZPA właściwy jest do zgłoszenia lub zmiany danych płatnika składek, jeśli jest nim osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zgłoszenie płatnika dokonywane jest w terminie 7 dni od:  

  • daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby,  
  • daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenie albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących.  

Co do zgłoszenia pracownika, to obowiązek ten aktualizuje się w chwili jego zatrudnienia, a nie założenia firmy.

W przepisach ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowych nie przewidziano możliwości dopełnienia obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym poprzez złożenie odpowiednich wniosków do KRS. Czynności tych nadal należy dokonywać w ZUS-ie. 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika