Reklamacja usługi medycznej

Pytanie:

Jestem właścicielką prywatnej przychodni stomatologicznej. Moja Firma istnieje na rynku 17 lat. Zatrudniam 25 lekarzy z I i II stopniem specjalizacji. W X 2004 pacjentka zamieszkała na stałe w Genewie, poddała się w naszej przychodni, zabiegowi z zakresu stomatologii estetycznej, polegającym na założeniu 9 licówek porcelanowych. Po upływie 0,5 roku tj. w III 2005, pacjentka zgłosiła się do naszej przychodni na okresową wizytę kontrolną - nie stwierdzono żadnych uchybień. W IV 2005 pacjentka, bez żadnego kontaktu z naszą przychodnią, poddała się zabiegowi wymiany wszystkich licówek w gabinecie w Genewie. W załączeniu opinia lekarza, który dokonał zabiegu: "Ja niżej podpisany XXX oświadczam, że przyjąłem panią XXX w celu założenia prowizorycznej licówki nr 4 na miejsce pękniętej, która odpadła. Jednocześnie stwierdziłem wiele pęknięć na pozostałych licówkach i za zgodą pacjentki wymieniłem wszystkie licówki". W chwili obecnej pacjentka reklamuje naszą pracę i żąda zwrotu poniesionych kosztów. Czy w świetle przedstawionych faktów, słuszne są roszczenia pacjentki, jeśli: 1. pacjentka nie złożyła reklamacji u nas, a jedynym dowodem jest kolorowe zdjęcie zrobione aparatem fotograficznym, na którym nie ma daty i wyraźnie widoczne są rysy tylko na dwóch licówkach, 2. jako dodatkowy dowód posiada zacytowaną opinię lekarza, który wymienił jej wszystkie 9 licówek, choć nie było takiej potrzeby, 3. pacjentka nie posiada jako dowodu zdjętych przez lekarza naszych licówek.

Masz inne pytanie do prawnika?

25.8.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Reklamacja usługi medycznej

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż Państwa Pacjentka chce wszcząć postępowanie reklamacyjne usługi. Faktycznie Państwa Klientce (w świetle prawa posiada status konsumenta) przysługuje prawo do reklamacji. Pierwszym warunkiem skutecznego skorzystania z reklamacji usługi jest to, aby nie minął jeszcze rok od wykonania usługi (co w tym wypadku zostało spełnione).

Jednak w pierwszej kolejności Państwa Pacjentka powinna była zażądać od Państwa dokonania bezpłatnych poprawek (czy też bezpłatnego ponownego wykonania usługi, jeżeli rzeczywiście wadliwość była aż tak zaawansowana). Zwrotu kosztów wykonanej usługi pacjentka mogłaby żądać dopiero wtedy, gdyby po pierwszym żądaniu dokonania naprawy/poprawek usługi już wykonanej, Państwa przychodnia odmówiłaby dokonania tych poprawek albo w odpowiednim czasie nie dokonalibyście Państwo takich poprawek. Odpowiedni czas to niepozostawanie „w zbędnej zwłoce”, czyli de facto prawie natychmiast od zgłoszenia biorąc pod uwagę specyfikę usług stomatologicznych. Zwrotu kosztów bowiem pacjentka ma prawo żądać w powyższej sytuacji, gdy wada wykonanej usługi jest istotna. Gdyby jednak w świetle wiedzy stomatologicznej okazało się, iż wady wykonanej usługi są tzw. wadami nieistotnymi (czyli w  praktyce nie uniemożliwiają normalnego funkcjonowania), Państwa Klientka miałaby tylko prawo żądać obniżenia ceny, czyli de facto ewentualnego zwrotu części zapłaconej kwoty.

Porady prawne

Podstawą powyższych uprawnień Państwa Klientki jest artykuł 637 i następne kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, iż „Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego”.

Podsumowując - w opisanym stanie faktycznym Państwa Klientka w sposób nieprawidłowy próbuje wszcząć postępowanie reklamacyjne, dlatego też nie jesteście Państwo zobligowani do realizowania jej żądań. Jednak wobec tego, iż nie minął jeszcze rok od momentu wykonania usługi, nie upłynął jeszcze termin, w którym Pacjentka może próbować wszcząć w sposób prawidłowy postępowanie reklamacyjne. Z drugiej strony, wobec faktu, iż napraw już dokonano, w naszej ocenie Pacjentka straciła możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu reklamacji wobec Państwa.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Komu i w jaki sposób lekarz może udostępnić dokumentację medyczną?

Komu i w jaki sposób lekarz może udostępnić dokumentację medyczną?

Jednym z podstawowych obowiązków lekarza, zdefiniowanym w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty obok m. in. udzielania przystępnej informacji pacjentowi o jego stanie zdrowia, czy też zachowania tajemnicy lekarskiej, jest prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. (...)

Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

 Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa również czego może dotyczyć reklamacja oraz warunki formalne jakim powinna odpowiadać. Jednak (...)

Reklamacja pocztowa

Reklamacja pocztowa

Masz problem z usługą pocztową? Możesz złożyć reklamację! Reklamację możesz złożyć pisemnie, mailowo, poprzez formularz na stronie internetowej operatora lub ustnie. Reklamację może złożyć nadawca albo adresat – gdy przesyłka zostanie mu doręczona albo nadawca zrzekł (...)

Jakie prawa przysługują konsumentom?

Jakie prawa przysługują konsumentom?

Jeśli zamierzasz sprzedawać towary lub świadczyć usługi, musisz przestrzegać praw konsumenta. Te prawa obejmują między innymi: gwarancję, rękojmię czy prawo do zwrotu towaru. Nie możesz też stosować w umowach klauzul niedozwolonych. Sprawdź, jakie prawa mają konsumenci. Kim jest (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

O czym należy pamiętać, podpisując umowę z biurem podróży? Jeśli wybierasz się w podróż z organizatorem wycieczki lub korzystasz z jakichś usług turystycznych, sprawdź dokładnie podpisywaną umowę, zwracając uwagę szczególnie na postanowienia, jakie często kwestionuje (...)

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określono zwolnienia na czas określony niektórych (...)

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Czym jest kasa fiskalna, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem. ##baner## Co to jest kasa fiskalna? Kasa fiskalna to urządzenie, w którym możesz zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu twojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Są (...)

VAT w szpitalu

VAT w szpitalu

Zgodnie z artykułem 13 część A ust. 1 lit. b) VI Dyrektywy, państwa członkowskie mają zwolnić z podatku VAT na warunkach, które określają w celu zapewnienia prawidłowego i prostego zastosowania takich zwolnień, jak również, aby zapobiec oszustwom podatkowym, unikaniu opodatkowania (...)

Zakres zwolnienia usług medycznych z podatku VAT

Zakres zwolnienia usług medycznych z podatku VAT

 Zwolnienia od podatku od towarów i usług  (dalej VAT)  określone zostały w art. 43 ustawy VAT. Zgodnie z art. 48. 1 pkt. 18 a zwolnieniu podlegają: usługi w zakresie opieki medycznej wykonywane w ramach działalności leczniczej, służące: profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu (...)

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

To już kolejne wakacje z pandemią koronawirusa w tle. Obecna sytuacja zdecydowanie zmieniła plany wakacyjne większości z nas i z pewnością ze względu na utrudnienia, jakie mogą nas spotkać podczas wyjazdu za granicę, większość swój urlop spędzi w kraju. Dowiedz się, czym - według (...)

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Jesteś niezadowolony z wykupionej wycieczki? Dowiedz się czego możesz żądać od biura podróży.

Planując wakacyjny wyjazd, niezależnie od tego czy spędzamy wakacje w kraju czy za granicą, mamy określone wyobrażenia i oczekiwania. Chcemy wykorzystać zasłużony urlop na długo wyczekiwany odpoczynek, który pozwoli na zregenerowanie sił oraz oderwie nasze myśli od pracy i problemów (...)

Przepisy o reklamacjach. Zgłoś uwagi

Przepisy o reklamacjach. Zgłoś uwagi

Ministerstwo administracji i cyfryzacji zaprasza do konsultacji nowego projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej. Konsultacje potrwają do 18 lipca. Uwagi można zgłaszać (...)

Zawyżony rachunek za internet i telefon

Zawyżony rachunek za internet i telefon

Reklamację możemy złożyć e-mailem, telefonicznie lub pisemnie. Mamy na to 12 miesięcy od dnia, w którym dostaliśmy źle naliczony rachunek. Nieważne czy zawyżona faktura dotyczy rozmów z telefonu stacjonarnego czy komórkowego. W obu sytuacjach mamy prawo do reklamacji usługi. (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony (...)

Upoważnienie do wydawania rozporządzeń w ustawie o ZOZ niezgodne z Konstytucją

Upoważnienie do wydawania rozporządzeń w ustawie o ZOZ niezgodne z Konstytucją

28 listopada 2005 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczący upoważnień zawartych w ustawie z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej do wydania rozporządzeń w sprawie dokumentacji medycznej oraz przekroczeń upoważnień (...)

Jak i gdzie złożyć reklamację telekomunikacyjną?

Jak i gdzie złożyć reklamację telekomunikacyjną?

Jeśli masz problemy z Twoim telefonem lub problemy z dostępem do Internetu, poniżej znajdziesz sposoby ich rozwiązania. Przede wszystkim jednak...  1. Skontaktuj się z Twoim operatorem telekomunikacyjnym albo dostawcą InternetuPostaraj się omówić Twój problem z operatorem (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia (...)

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Czteroosobowa rodzina, która osiąga dochód na poziomie średniej krajowej, w 2014 roku odda państwu w formie PIT, składek ZUS, VAT i akcyzy prawie 23 tys. zł. Tax Care sprawdził, jaką część zarobionych i wydatkowanych przez nas w ciągu roku pieniędzy potrąca państwo w formie różnego (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Zwolnienia od VAT

Zwolnienia od VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług i rozporządzenia wykonawcze bo niej przewidują tzw. zwolnienie podmiotowe oraz różne zwolnienia przedmiotowe od podatku od towarów i usług (VAT). Zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców Zgodnie z ustawą o podatku od towarów (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wniesienie reklamacji na usługi telekomunikacji

Wniesienie reklamacji na usługi telekomunikacji

Od września ubiegłego roku mam założone stałe łącze internetowe SDI. Do tej pory, pomimo zgłaszania na "błękitną linię", nie otrzymuję rachunków za tę usługę. Moje pytanie dotyczy tego, czy TP S.A. może po upływie pół roku przesłać rachunek za cały ten okres. Rachunek będzie (...)

Rekompensata od operatora telefonii komórkowej

Rekompensata od operatora telefonii komórkowej

Właściciel terenu, na którym stał nadajnik operatora telefonii komórkowej, wypowiedział umowę. Skutkiem tego w miejscu, w którym jest siedziba mojej firmy, nie ma praktycznie zasięgu. Rozmowy są niskiej jakości, komunikacja urywa się. W konsekwencji trzeba korzystać telefonu stacjonarnego, (...)

Ciężar dowodowy

Ciężar dowodowy

Moja przyjaciółka otrzymała rachunek telef. na kwote 14.000 zł, pomimo protestów skierowanych do TPSA, nadal jest zobowiązana zapłacić ten rachunek, jak udowodnić, że nie ona tyle wydzwoniła, jakie dalsze kroki można podjąć w tej sprawie? W razie nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej, (...)

Naliczanie opłat za nieświadczone usługi

Naliczanie opłat za nieświadczone usługi

Chciałbym się zapytać jak od strony prawnej wygląda taka sprawa. Kilka miesięcy temu rozpocząłem spór z operatorem w sprawie faktury, która wg mnie została niepoprawnie naliczona. Ponieważ, nie zapłaciłem tej faktury, został mi odłączony telefon oraz wszystkie przyległe usługi razem (...)

Reklamcja nienależycie wykonanej usługi

Reklamcja nienależycie wykonanej usługi

Oddałam do pralni żakiet. Po odebraniu okazało się, iż skurczył się on o ok. 3 rozmiary. na reklamację pralnia napisała mi orzeczenie, iż wyprali oni żakiet zgodnie z instrukcją na metce i że powinnam zgłosić się do producenta. Po zgłoszeniu się do niego, producent wyprał żakiet w (...)

Tryb reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Tryb reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Zareklamowałam rachunek telefoniczny. Operator już kilkanaście razy zawyżał moje rachunki. Za każdym razem składałam reklamację i otrzymywałam faktury korygujące. Tym razem domagałam się rekompensaty pieniężnej za notoryczne pomyłki na moją niekorzyść. Po kilku miesiącach monitowania (...)

Reklamacja przesyłki sądowej

Reklamacja przesyłki sądowej

Przedstawiciel poczty polskiej czyli listonosz nie dostarczył listu poleconego z postanowieniem sądu, tylko na liście napisał adnotację: adresat wyprowadził się. Sąd na tej podstawie wydal postanowienie o zawieszeniu sprawy zgodnie z kpc 136 par.2 oraz 177 par 1 pkt 6. Firma nasza zniecierpliwiona (...)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi? Kwestie o które Państwo pytacie reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (...)

Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Odpłatny transport przez kierowcę - lekarza ważnych klientów (pacjentów) w sytuacji dla nich stresogennej (negocjacje biznesowe, wesela, pogrzeby, itp.). Klient płaci w tej sytuacji za dozór - opiekę medyczną i wypożyczenie samochodu z kierowcą - lekarzem i opcjonalnie ratownikiem medycznym. (...)

Ubezpieczenie medyczne z ubezpieczeniem na życie

Ubezpieczenie medyczne z ubezpieczeniem na życie

Spółka zamierza wykupić u ubezpieczyciela (PZU) polisę - dodatkowe grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników. Tzw. ubezpieczenie zdrowotne to dodatkowa umowa do umowy do grupowego ubezpieczenia na życie. Zawarte ubezpieczenie, zgodnie z wybraną opcją, obejmuje prawo do skorzystania przez (...)

Odpowiedź na reklamację usługi telekomunikacyjnej

Odpowiedź na reklamację usługi telekomunikacyjnej

Jakie elementy powinna zawierać odpowiedź dostawcy usług telekomunikacyjnych na reklamację? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej, szczegółowo (...)

Blokada telefonu komórkowego przez operatora

Blokada telefonu komórkowego przez operatora

Właściciel małej firmy opłaca abonament telefonu komórkowego, który jest zarejestrowany na firmę. Zdarzyło się, że "przeoczył" jeden rachunek, po nim uiścił opłatę przynajmniej za jeszcze dwa następne. SMS-em dostał wiadomość, że nie opłacił rachunku z dnia np. 13.07. Zapłacił (...)

Świadczenia medyczne dla członka zarządu

Świadczenia medyczne dla członka zarządu

Spółka z o.o. zamierza wykupić pakiet roczny świadczeń medycznych dla członka zarządu, który nie jest pracownikiem firmy i który jednocześnie jest jej udziałowcem. Czy koszt takiego świadczenia będzie kosztem podatkowym dla spółki? Czy takie świadczenie jest przychodem dla członka zarządu (...)

Faktura korygująca do nienależycie wykonanej usług

Faktura korygująca do nienależycie wykonanej usług

Prowadzimy sklep spożywczy (PKPiR + vat). W roku ubiegłym wystawiliśmy fakturę na firmę marketingową na wynajem powierzchni wystawienniczej. Naszym zadaniem było wystawienie określonych towarów na froncie przy kliencie. Faktura opiewała na kwotę 1.000zł netto. Po wystawieniu faktury zaczął (...)

Wadliwość wykonanej usługi a korekta faktury

Wadliwość wykonanej usługi a korekta faktury

Moja firma wystawiła w roku 2003 fakturę - za wykonanie usługi. Osoba, na rzecz której świadczona była usługa nie zapłaciła za nią. W związku z tym sprawę skierowaliśmy do sądu. Osoba ta złożyła sprzeciw - i moja firma sprawę przegrała. Sąd orzekł, iż usługa została wykonana nienależycie (...)

Wadliwość wykonanej usługi a korekta faktury

Wadliwość wykonanej usługi a korekta faktury

Moja firma wystawiła w roku 2003 fakturę - za wykonanie usługi. Osoba, na rzecz której świadczona była usługa nie zapłaciła za nią. W związku z tym sprawę skierowaliśmy do sądu. Osoba ta złożyła sprzeciw - i moja firma sprawę przegrała. Sąd orzekł, iż usługa została wykonana nienależycie (...)

Usługi spedycyjne wewnątrzwspólnotowe

Usługi spedycyjne wewnątrzwspólnotowe

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR + VAT UE). Obecnie poszerzyłem działalność gospodarczą o spedycję. Jaką stawkę podatku VAT powinienem zastosować do usługi spedycyjnej z Polski do Anglii (ja i odbiorca jesteśmy zarejestrowani na vat-ue). Oraz usługa spedycyjna z Włoch do Polski (...)

Termin przedawnienia roszczeń w prawie telekomunikacyjnym

Termin przedawnienia roszczeń w prawie telekomunikacyjnym

Umowa pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi o dostęp do sieci Internet. Sąd Najwyższy w Maju tego roku wydał orzeczenie w sprawie terminu przedawnienia roszczeń za usługi telekomunikacyjne uznając, że usługi takie są regulowane przez PT. Wyrok dotyczył jednak sprawy: opłat za usługi (...)

Wystawienie faktury VAT przez zespół muzyczny

Wystawienie faktury VAT przez zespół muzyczny

W wpisie do ewidencji mam zanotowane "usługi muzyczne-obsługa imprez". Mam zespół i będziemy grać zabawę sylwestrową. Zleceniodawca chce fakturę VAT. Jak powinna brzmieć na fakturze taka usługa, nigdy jeszcze nie wystawialiśmy takiej faktury. Czy kolegów których czasem zapraszam do grania, (...)

Usługa turystyczna

Usługa turystyczna

Dla klienta krajowego (firmy) zakupiłem usługę turystyczną w Szwajcarii (noclegi, wyżywienie). Jak mam opodatkować to zdarzenie w ujęciu ustawy o VAT, marża, czy zasady ogólne. W jaki sposób wprowadza się do kpir przychód i odpowiednio koszt, w jakie pozycje księgi i w jakich kwotach, tj, (...)

Usługa transportowa dla kontrahenta unijnego

Usługa transportowa dla kontrahenta unijnego

Firma transportowa wykonała usługę transportową na terenie Polski. Zleceniodawcą był kontrahent czeski, posiadający NIP UE. Z jaką stawką VAT powinna być wystawiona taka faktura - "np" czy też 22%? Kluczowe znaczenie przy odpowiedzi na powyższe pytanie ma ustalenie miejsca świadczenia usługi. (...)

Usługa transportowa na terenie Unii

Usługa transportowa na terenie Unii

Firma ze Szwajcarii zleca polskiej firmie wykonanie usługi transportowej na trasie Polska-Niemcy. Firma szwajcarska nie posiada NIP-u unijnego. Gdzie powstaje obowiązek opodatkowania powyższej usługi, jeśli chodzi o przepisy w zakresie podatku VAT i jaką stawkę należy zastosować? Zgodnie z art. (...)

Czy faktura za transport towaru winna być uwzględniana w fakturze wewnętrznej WNT

Czy faktura za transport towaru winna być uwzględniana w fakturze wewnętrznej WNT

Czy faktura za transport towaru z Niemiec do Polski (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) wystawiona przez polskiego podatnika VAT winna być uwzględniana w fakturze wewnętrznej WNT, czy należy w niej tylko uwzględniać faktury za transport wystawiane (w moim przypadku) przez niemieckiego podatnika (...)

Kolportaż ulotek reklamowych

Kolportaż ulotek reklamowych

Prowadzę firmę - kolportaż ulotek reklamowych, głównie hipermarketów (ryczałt, VAT). Ponieważ to są ulotki reklamowe, a nie gazety - stosuję ryczałt 8,5%, a nie 5,5%. Kolportażu dokonuję samochodem osobowym (do 3,5 tony), z pomocą studentów na umowę-zlecenie. Czy dla celów podatku VAT (...)

Faktura VAT za pośrednictwo - VAT i PKPiR

Faktura VAT za pośrednictwo - VAT i PKPiR

Prowadzę firmę (PKPiR, VAT). 7 kwietnia wystawiłem fakturę VAT za pośrednictwo w miesiącu marcu. Na fakturze jest podana data wystawienia: 7.04.2009 r., data sprzedaży: marzec 2009 r. Do VAT fakturę księguję 7 kwietnia, a do PKPiR - 31 marca. Czy postępuję prawidłowo? Zgodnie z art. 19 ust. (...)

Ubezpieczenie - podatek VAT na fakturze

Ubezpieczenie - podatek VAT na fakturze

Nasza firma zajmuje się m.in. sprzedażą i dzierżawą maszyn. W momencie wydzierżawienia maszyny zawierana jest z klietem umowa dzierżawy. Jeden z punktów umowy dotyczy zwrotu kosztów ubezpieczenia maszyny - zapis w umowie brzmi następująco: "Dzierżawca zapłaci za ubezpieczenie przedmiotu (...)

Data księgowania faktury w PKPiR i rejestrach VAT

Data księgowania faktury w PKPiR i rejestrach VAT

Współpracujemy z firmą niemiecką, od której wykupujemy użytkowanie bazy danych. Jest to usługa elektroniczna, wykazywana jako import usług. Na fakturze za ww. usługę występują różne daty. Z jaką datą zaksięgować faktury w rejestrze zakupów i w książce przychodów i rozchodów, jeżeli (...)

Usługi transportowe a rejestracja VAT w Polsce

Usługi transportowe a rejestracja VAT w Polsce

Spółka z siedzibą na Cyprze i rejestracją VAT na Cyprze korzystała z usług załadunku, transportowych w Polsce wykonywanych przez polskie firmy. Usługi te były wykonywane bez naliczania polskiego VAT, a do rozliczenia VAT zobowiązany był nabywca - firma z Cypru. Firma z Cypru zarejestrowała (...)

Opodatkowanie VAT usług informatycznych

Opodatkowanie VAT usług informatycznych

Nasza firma chce świadczyć usługi tworzenia stron internetowych dla firm ze Stanów Zjednoczonych. Jak ze strony VAT będzie to opodatkowane? Czy ma znaczenie, czy nabywca usługi podał swój numer VAT w USA? Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) ilekroć w ustawie mowa (...)

Import towaru z Chin przez Niemcy

Import towaru z Chin przez Niemcy

Dokonaliśmy importu towarów z Chin, który dotarł drogą morską do Hamburga. Następnie polska firma transportowo-spedycyjna odebrała kontener z Hamburga i dostarczyła do Warszawy do odprawy, wystawiając przy tym fakturę. Faktura zawiera pozycje: wewnątrzwspólnotowa usługa transportowa (ze (...)

Opodatkowanie transportu międzynarodowego

Opodatkowanie transportu międzynarodowego

Firma transportowa wykonała usługę na trasie Polska-Norwegia. Na odcinku krajowym stawka VAT będzie opodatkowana stawką 0%, zaś na odcinku zagranicznym - "nie podlega opodatkowaniu w Polsce". Czy usługa wykonana za granicą będzie podlegała opodatkowaniu za granicą, a jeśli tak, to kto: sprzedawca (...)