Rezygnacja z pełnej księgowości

Pytanie:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła przed rozpoczęciem roku obrotowego zamiar prowadzenia pełnej księgowości, w związku z przesłanką z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości (tj. licząc na uzyskanie w tym roku dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych). W tej chwili nie ma jednak szans na taką dotację ze względu na zawieszenie stosownych programów. Czy można w ciągu roku obrotowego zrezygnować z pełnej księgowości na rzecz książki przychodów i rozchodów?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.6.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja z pełnej księgowości

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 800.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Niestety ustawa o rachunkowości nie przewiduje możliwości rezygnacji przez osobę, która wybrała stosowanie zasad rachunkowości, powrotu do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Osoba taka nie może zatem zrezygnować z prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: