Rezygnacja z umowy pośrednictwa

Pytanie:

Zawarliśmy umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z klauzulą na wyłączność na czas ośmiu miesięcy. Po ok. dwóch tygodniach od dnia zawarcia umowy pośrednictwa właściciele zmienili zdanie i oświadczyli, że nie chcą już sprzedawać mieszkania (na piśmie, ale tylko jako informacja). My jako firma w międzyczasie przygotowaliśmy już kampanię sprzedażową (pochłaniającą wiele godzin pracy), ponieśliśmy już koszty związane z reklamą (może jeszcze niezbyt duże, ale jednak). Z jakimi roszczeniami, w jakiej wysokości i w jakiej formie możemy wystąpić do właścicieli? Czy musimy koszty dokumentować? Czy powinno być to rozwiązanie umowy? Czy ma znaczenie to, że umowa została podpisana tylko z jednym ze współmałżonków?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja z umowy pośrednictwa

Nie jest nam znana treść umowy, z opisu sytuacji wynika jednak, że strony zawarły umowę pośrednictwa na czas określony.

Można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

Porady prawne

Jeśli jednak w umowie brak stosownego zapisu, to potraktowanie umowy przez klientów jako niebyłej, jest nienależytym wykonaniem zobowiązania. Jeśli chcą oni rozwiązać umowę, to powinno to nastąpić za zgodą obu stron i w drodze negocjacji strony powinny ustalić, jakie wynagrodzenie należy się pośrednikowi za czynność, których się do tej pory podjął. Jeśli strony do takiego porozumienia nie dojdą, to pośrednik może realizować roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy przez klienta - Co zrobić jeśli kontrahent nie realizuje umowy zgodnie z ustaleniami?

Odszkodowanie obejmuje zarówno poniesione koszty, jak i utracone korzyści. Przed skierowaniem pozwu do sądu należy pisemnie spróbować załatwić sprawę ugodowo. Fakt zawarcia umowy z jednym z małżonków nie ma obecnie znaczenia dla ważności czynności. Ewentualna egzekucja może być jednak prowadzona tylko z majątku osobistego, z jego dochód lub wynagrodzenia za pracę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne