Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

Pytanie:

"W pierwszym roku pracy byłam zatrudniona na cz.określony w wymiarze 1 etatu w gimnazjum.W drugim roku na cały etat w szk.podstawowej+1,5 godz.jako dopełnienie etatu w gimnazjum[chociaż faktycznie było to po pół etatu w każdej szkole].W trzecim roku jestem zatrudniona w gimnazjum na niepełny etat i w szk.podstawowej również.Oczywiście cały czas na czas określony.Dyrektor obu szkół to ten sam człowiek.Czy trzecia umowa,którą zawarł ze mną dyr.w gimnazjum nie powinna być na czas nie określony?Nie jestem nauczycielem mianowanym."

Odpowiedź prawnika: Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

Co do zasady trzecia umowa musi być zawarta na czas nieokreślony. Jednak sytuacja nauczycieli jest normowana w sposób szczególny w ustawie Karta nauczyciela. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Po upływie tego czasu możliwe jest w razie ustalenia dodatkowego stażu, nawiązanie stosunku pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny. Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony. Jednakże w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika