Rodzaje renty socjalnej

Pytanie:

Jakie rodzaje renty socjalnej przewidują przepisy ustawy o rencie socjalnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rodzaje renty socjalnej

Jeżeli ZUS stwierdzi, że spełnione są przesłanki do wydania decyzji przyznającej rentę socjalną, ustali okres, przez który renta socjalna przysługuje, oraz jej wysokość. Natomiast w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do renty socjalnej, ZUS wyda decyzję odmowną.
Osobie, która spełnia warunki dla otrzymania renty socjalnej, przysługuje:
1.    renta socjalna stała - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;
2.    renta socjalna okresowa - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.
Renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: