Rodzaje świadczeń rodzinnych

Pytanie:

"Jakie są świadczenia rodzinne w polskim prawie, kto może złożyć wniosek o ich wypłatę?"

Odpowiedź prawnika: Rodzaje świadczeń rodzinnych

Do świadczeń rodzinnych zalicza się:

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego

b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

c) zapomogę wypłacaną przez gminy

d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej – art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika