Roszczenia wynikające z czynu nieuczciwej konkurencji

Pytanie:

"Jakie roszczenia wynikają z czynu nieuczciwej konkurencji?"

Odpowiedź prawnika: Roszczenia wynikające z czynu nieuczciwej konkurencji

Jeśli czyn ten zostanie wykazany, to można się domagać:

-zaniechania niedozwolonych działań,

-usunięcia skutków niedozwolonych działań,

-złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,

-naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych,

-wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych,

-zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego -jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika