Rozliczenie wpłaty za zaległości a odsetki

Pytanie:

Moja firma X ma zobowiązanie do spółki ABC - łącznie 10.000 zł. W dniu 10 marca wpłaciłem na konto ABC kwotę 3.000 zł opisując w tytule wpłaty "częściowa spłata zobowiązania". W dniu 18 marca otrzymałem pismo od ABC z rozliczeniem wpłaty. Z wpłaconej kwoty odliczyli oni 330 zł na odsetki - wystawili notę odsetkową, a kwotę główną pomniejszyli tylko o 2670 zł. Nieoficjalnie pracownik firmy ABC powiedział mi, że zawsze tak robią, jeśli na przelewie nie ma dokładnego określenia faktury, jaką spłacam. Czy mogli oni tak zrobić samodzielnie bez mojej zgody? Czy wierzyciel może naliczyć i potrącić odsetki jednostronnym oświadczeniem? Jakie artykuły kodeksu cywilnego lub innych ustaw na to pozwalają?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozliczenie wpłaty za zaległości a odsetki

Warto mieć na uwadze treść art. 451 kodeksu cywilnego. Stanowi on, że dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - na poczet najdawniej wymagalnego.

Na tej podstawie opisane w pytaniu zachowanie wierzyciela uznać należy za prawidłowe, o ile rzecz jasna powstała już wymagalność roszczenia (powodująca, iż wierzyciel mógł skutecznie żądać od Pana odsetek). Pismo od wierzyciela należy uznać za pokwitowanie. Pan jako dłużnik może go nie przyjąć i niezwłocznie wskazać, że chce zaspokoić inny dług np. należność z innej faktury. Jednakże w ramach tej należności wierzyciel i tak może tę kwotę zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne (np. odsetki) oraz na zalegające świadczenia główne.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: