Rygor wykonalności w wyroku zaocznym

Pytanie:

Posiadam odpis wyroku zaocznego z nadanym natychmiastowym rygorem wykonalności. Komornik powiedział, że nie może wszcząć egzekucji jeśli na odpisie wyroku nie ma klauzuli wykonalności. Czy mogę zwrócić się do sądu z wnioskiem o nadanie tytułu wykonawczego takiemu wyrokowi i czy sąd może wydać taki tytuł, jeśli pozwany wniósł sprzeciw od wyroku?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rygor wykonalności w wyroku zaocznym

W przypadku wyroku zaocznego uwzględniającego powództwo rygor natychmiastowej wykonalności nadawany jest z urzędu (art. 333 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego). Rygor taki jest orzekany już w sentencji wyroku. Wyrok zawierający taki rygor jest tytułem egzekucyjnym – zgodnie z art. 777 pkt. 1 kpc. Oznacza to, że powód może żądać nadania wyrokowi klauzuli wykonalności zanim wyrok taki będzie prawomocny. Dopiero nadanie takiemu wyrokowi klauzuli wykonalności powoduje, że staje się on tytułem wykonawczym, stanowiącym podstawę do wszczęcia egzekucji.

Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje od chwili ogłoszenia wyroku lub postanowienia, którym go nadano, a gdy ogłoszenia nie było - od chwili podpisania sentencji orzeczenia. Już więc od tych momentów może Pan żądać nadania wyrokowi zaocznemu klauzuli wykonalności. Natychmiastowa wykonalność wyroku wygasa z chwilą ogłoszenia, a jeżeli nie było ogłoszenia, z chwilą podpisania sentencji orzeczenia zmieniającego albo uchylającego wyrok lub postanowienie o natychmiastowej wykonalności wyroku - w takim zakresie, w jakim nastąpiła zmiana lub uchylenie. Wniesienie przez pozwanego sprzeciwu nie skutkuje więc uchyleniem rygoru natychmiastowej wykonalności.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: