Skarga kasacyjna od wyroku w sprawie majątkowej

Pytanie:

Jestem po rozwodzie. Po uzyskaniu rozwodu rozpoczęła się sprawa o podział majątku dorobkowego między mną a moją byłą żoną. Jestem niezadowolony z wyroku II instancji i chcę złożyć wniosek o kasację wyroku w Sądzie Najwyższym. Jaka jest graniczna wartość przedmiotu sporu, od której można wnieść kasację do Sądu Najwyższego w sprawie o podział majątku dorobkowego po rozwodzie.? Czy jest to kwota 50 tys. zł czy 150 tys. zł? Który artykuł kodeksu obowiązuje w tym przypadku: art. 398 czy art. 519?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skarga kasacyjna od wyroku w sprawie majątkowej

Kwestię dopuszczalności skargi kasacyjnej w sprawach o podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami reguluje art. 519[1] § 2 k.p.c., zgodnie z którym skarga kasacyjna dopuszczalna jest w sprawach o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest równa, bądź wyższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne