Składanie nieprawdziwych zeznań w procesie

Pytanie:

"W zakończonym już, prawomocnym postanowieniem sądu, postępowaniu cywilnym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ( dalej PCPR ) oraz rodzina zastępcza składały nieprawdziwe zeznania zarówno podczas rozpraw jak i w dołączonych pismach do akt sprawy. PCPR część tych pism składało już jako strona w postępowaniu. Czy można oskarżyć PCPR i rodzinę zastępczą o składanie fałszywych zeznań? Czy można domagać się zadośćuczynienia za pomówienia?"

Odpowiedź prawnika: Składanie nieprawdziwych zeznań w procesie

Ewentualną odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań ponosić mogą konkretne, poszczególne osoby składające fałszywe zeznania.

Problematyka składania fałszywych zeznań była już wielokrotnie poruszana w odpowiedziach znajdujących się na naszych stronach. W celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie, prosimy o zapoznanie się z:

Konsekwencje fałszywych zeznań

Fałszywe zeznania w procesie cywilnym

Roszczenia w drodze cywilnej za fałszywe zeznania

Ochrona dóbr osobistych

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika