Składka ZUS dla wspólników spółki z o.o.

Pytanie:

Jak wygląda sprawa płacenia składek ZUS od udziałowców w sp. z o.o., jeżeli jest ich 3. Jeden z nich jest na emeryturze, drugi pracuje jeszcze w innej firmie na umowę o pracę, a trzeci ma tylko 2 udziały w tej spółce, kapitał wynosi 50 tys. zł. Dwóch udziałowców pełni również funkcję prezesa i vice prezesa zarządu, trzeci najmniejszy udziałowiec jest prokurentem spółki. Ci udziałowcy nie mają podpisanych umów o pracę ani kontraktów menedżerskich w tej firmie. Czy powinni płacić jakieś składki na ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Składka ZUS dla wspólników spółki z o.o.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu społecznemu. Takimi osobami są wspólnicy spółki z o.o. Jednakże ustawodawca określił, że ubezpieczeniu społecznemu podlega wyłącznie wspólnik spółki z o.o. jednoosobowej. W przedstawionym stanie faktycznym wynika, że nie zachodzi okoliczność spółki jednoosobowej. Udziałowcy zatem nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu z tytułu posiadania udziałów w spółce z o.o. Jednakże jeśli pobierają wynagrodzenie za sprawowane funkcje (nie chodzi o dywidendę), mają tytuł do podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Wspólnik zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie podlega ubezpieczeniu tylko z umowy o pracę. Wspólnik wykonujący funkcję prokurenta podlega ubezpieczeniu co do zasady jak zleceniobiorca. Wspólnik emeryt podlega również ubezpieczeniu społecznemu za sprawowanie funkcji, jeśli pobiera z tego tytułu wynagrodzenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O.

27.6.2020 przez: melady

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o.

24.6.2020 przez: Magik22

SPÓŁKA A DG

11.5.2018 przez: tojak