Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

Pytanie:

Na parterze bloku, w którym mieszkam, powstaje całodobowy sklep monopolowy. Chciałabym zapytać o zasady wydawania koncesji na taki sklep. Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek poinformować o tym mieszkańców i zapytać ich o zgodę? Druga część mojego pytania dotyczy zasad lokalizacji sklepu monopolowego w odniesieniu do szkoły (chodzi o prywatną szkołę języków obcych, która znajduje się w klatce obok).

Masz inne pytanie do prawnika?

17.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Wniosek o wydanie zezwolenia składa osoba zamierzająca podjąć taką działalność. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy m.in. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W opisanym więc przypadku konieczne będzie uzyskanie takiej zgody i dołączenie jej do wniosku. Co do zgody spółdzielni na prowadzenie tego typu działalności, w związku z faktem, że istnieje domniemanie kompetencji zarządu w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów spółdzielni, zgodę na podjęcie takiej działalności winien wydać zarząd, informując o tym mieszkańców. Jeśli zaś chodzi o usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, to leży to w kompetencji rady gminy, która ustala rozmieszczenie punktów sprzedaży i podawania alkoholu w drodze uchwały. W uchwale takiej zatem należy szukać reguł dotyczących zasad usytuowania punktów sprzedaży alkoholu w pobliżu szkół.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335