Skrócenie okresu wypowiedzenia a odprawa

Pytanie:

Dostałem wypowiedzenie 3 miesięczne z pracy z przyczyn likwidacji stanowisk w pracy. Ma zostać wypłacona mi odprawa z tytułu takiego zwolnienia. Aktualnie dostałem propozycję zatrudnienia w innej firmie. Czy dotychczasowy pracodawca może skrócić mi okres wypowiedzenia na moją prośbę? Czy jeśli tak, to o ile można skrócić takie wypowiedzenie? I czy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia na moją prośbę, będzie należała mi się odprawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skrócenie okresu wypowiedzenia a odprawa

Zakładamy, że odprawa zostanie wypłacona na podstawie ustawy o rozwiązywaniu stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. Na podstawie tych przepisów pracownik ma uprawnienie do otrzymania trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.  Na wysokość odprawy wpływa staż pracy; nie ma znaczenia długość okresu wypowiedzenia. W razie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, pracodawca i pracownik mogą na mocy porozumienia stron skrócić okres wypowiedzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: