Skutki intercyzy

Pytanie:

Wraz z mężem podjęliśmy decyzję o zniesienie wspólnoty majątkowej, mamy podpisaną intercyzę. W trakcie wspólnoty małżeńskiej miałam założone osobiste konto bankowe, na które po podpisaniu intercyzy wpłynęły pieniądze. W związku z tym czy mogę obawiać się, że mąż będzie rościł prawa do mojego konta jako, że istniało przed podjęciem intercyzy?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutki intercyzy

Ograniczenie wspólności ustawowej może być ustanowione ze skutkiem na przyszłość (od chwili zawarcia umowy lub innej późniejszej daty) lub (także) obejmować przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku wspólnego w chwili zawarcia umowy. W pierwszym wypadku przedmioty nie objęte wspólnością z chwilą ich nabycia wejdą w skład majątku odrębnego jednego z małżonków. W drugim wypadku (jeśli rachunek bankowy należał do majątku wspólnego) do majątku wyłączonego ze wspólności stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Udziały w tym majątku wejdą w skład majątków odrębnych małżonków. Zatem pieniądze wpłacone po dokonaniu intercyzy są Pani majątkiem odrębnym. Natomiast zgromadzone na rachunku przed jej podpisaniem stają się wedle umowy, bądź własnością Pani, bądź w częściach ułamkowych Pani i męża.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Intercyza małżeńska

Intercyza małżeńska

Należy pamiętać, iż wstąpienie w związek małżeński wiąże się ze zmianami dotyczącymi sfery majątkowej, albowiem pojawia się majątek wspólny małżonków. Jednakże małżonkowie mogą zmieniać ustawowy ustrój za pomocą intercyzy. Czym jest intercyza? Co do zasady, wstąpienie w związek małżeński powoduje, że pomiędzy małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność (...)

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację kosztów). Nieruchomości posiadane: Działka zakupiona 25.05.2001 r. w ramach współwłasności (...)

Skutki rozwodu

Skutki rozwodu

  Zawarcie małżeństwa jest zdarzeniem niezwykle doniosłym. Doniosłym emocjonalnie oraz doniosłym prawnie. Na skutek tego zdarzenia małżonkowie „wychodzą” ze swoich dotychczasowych rodzin, a zakładają własną, zmienia się ich stan cywilny, dane osobowe, powstają między nimi nowe relacje majątkowe, są obowiązani do wzajemnego wsparcia, lojalności, a także do współdziałania (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny, jak powstaje i jakie są podstawowe zasady dotyczące zarządu tym majątkiem? Wspólność ustawowa jest ustrojem majątkowym obowiązującym małżonków, jeżeli przed zawarciem małżeństwa bądź w trakcie jego trwania nie zawrą umowy majątkowej tzw. intercyzy. Umowa taka jest systemem ustawowym, co oznacza, że z chwilą zawarcia małżeństwa (...)

Zniesienie wspólności i podział majątku przed orzeczeniem separacji - opinia prawna

Zniesienie wspólności i podział majątku przed orzeczeniem separacji - opinia prawna

  Stan faktyczny  Czy jeśli małżonkowie zawarli rozdzielność majątkową z jego podziałem, przed wniesieniem sprawy o separację, to sąd bezwzględnie zastosuje się do tej umowy (zakładając, że nie była ona krzywdząca do żadnej ze stron), czy może jeszcze zmieniać zasady podziału i nałożyć dodatkowe obciążenia, pomijając alimenty? Czy pominięcie w wyszczególnieniu (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami ustrój majątkowy określa jakie przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa (czasami (...)

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich przed zawarciem małżeństwa - opinia prawna

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich przed zawarciem małżeństwa - opinia prawna

  Stan faktyczny W sierpniu 2005 roku od gminy nabyłem w użytkowanie wieczyste grunt. Zapłaciłem 25% wartości gruntu, a przez kolejne 40 lat miałem płacić 4% wartości rocznie. Niestety, inwestycja, którą planowałem, nie doszła do skutku i w tym roku przegrałem sprawę, a  gmina odebrała mi grunt. Ja jednak mam zaległości z tytułu rocznych rat za użytkowanie wieczyste (...)

Odpowiedzialność za długi małżonka hazardzisty

Odpowiedzialność za długi małżonka hazardzisty

Dostępność za pomocą sieci Internet do zagranicznych portali e-gamblingowych i aktualna ocena legalności uczestniczenia w nich może skonfrontować wiele rodzin ze starym, ale i z nowym, problemem odpowiedzialności rodziny za długi graczy. Za długi męża nie odpowiadam? W odniesieniu do hazardu w sieci praktycznie abstrakcyjny stał się problem odpowiedzialności za długi względem graczy (...)

Intercyza łączy majątki, ale nie na zawsze

Intercyza łączy majątki, ale nie na zawsze

Wspólność majątkowa małżonków powstaje wraz z zawarciem małżeństwa, kończy się wtedy, gdy małżeństwo zostanie rozwiązane. Inaczej jest, gdy przed ślubem obie strony podpiszą intercyzę - donosi Rzeczpospolita. Wówczas własność może ustać bez rozwodu. Intercyza może zostać zmieniona na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej. Małżonkowie mają możliwość (...)

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest wspólność ustawowa i kiedy powstaje? Z punktu widzenia prawa zawarcie małżeństwa skutkuje nie tylko zmianą stanu cywilnego. Pojawia się kwestia jak od tego czasu będą przedstawiać się stosunki majątkowe między małżonkami. Czy małżonkowie będą posiadali tylko jeden majątek wspólny? Czy każde z nich będzie posiadało swój majątek odrębny? (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do stosunków majątkowych małżeńskich upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do stosunków majątkowych małżeńskich upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Aby odpowiedzieć na pytanie jakie są skutki ogłoszenia upadłości co do stosunków majątkowych małżeńskich po ogłoszeniu upadłości, należy najpierw pokrótce wyjaśnić jak mogą się kształtować majątkowe stosunki małżeńskie. Jakie mogą być stosunki majątkowe między małżonkami? Podstawowym systemem jaki powstaje pomiędzy małżonkami w chwili zawarcia małżeństwa (...)

Co pozostanie moim majątkiem odrębnym nawet po zawarciu małżeństwa - opinia prawna

Co pozostanie moim majątkiem odrębnym nawet po zawarciu małżeństwa - opinia prawna

Stan faktycznyPlanuję zawrzeć małżeństwo. Kupiłam mieszkanie z zarobionych przez siebie pieniędzy. Chciałabym się dowiedzieć, czy w momencie zawarcia związku małżeńskiego mieszkanie to wejdzie do wspólnoty majątkowej obojga małżonków? Jeśli nie, to czy w przypadku sprzedaży tego mieszkania w trakcie małżeństwa pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego mieszkania i wydatkowane (...)

Jak rozliczyć nakłady na majątek stanowiący masę spadkową - opinia prawna

Jak rozliczyć nakłady na majątek stanowiący masę spadkową - opinia prawna

  Stan faktyczny   Moja mama kupiła w 1976 r. nieruchomość, w skład której wchodził budynek mieszkalny parterowy. W umowie oświadczyła, że nieruchomość kupuje za pieniądze stanowiące jej majątek odrębny wraz z dożywotnim użytkowaniem na rzecz Pana A.T., ustanowionym przez poprzednią właścicielkę. Od 1950 r., w czasie zawarcia powyższej umowy, mama pozostawała (...)

Rozliczenie książeczki mieszkaniowej po rozwodzie - opinia prawna

Rozliczenie książeczki mieszkaniowej po rozwodzie - opinia prawna

Stan faktycznyJestem po rozwodzie. Noszę się z myślą o podziale majątku. Czy po rozwodzie były mąż ma jakiekolwiek prawa do wkładu na książeczce mieszkaniowej założonej 5 lat przed ślubem na nazwisko żony? Jeśli tak, to jak sąd to podzieli? Opinia prawnaNiniejsza opinia została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:Ustawa z dnia 23 kwietnia (...)

Gwarantowanie depozytów

Gwarantowanie depozytów

Zasady gwarantowania Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Do dnia 8 października 2016 r. system gwarantowania depozytów funkcjonował na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia (...)

Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

Jaka kwota jest bezpieczna na Twoim rachunku bankowym nawet w przypadku jego zajęcia przez komornika?Z mocy ustawy, wolne od zajęcia (bez względu na to czy tytuł wykonawczy jest sądowy czy administracyjny) są środki pieniężne na rachunku bądź rachunkach oszczędnościowych jednej osoby (bez względu na to, z iloma umowami mamy do czynienia) do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym. Nie stoi on w sprzeczności z kwotowym ograniczeniem jej do wysokości (...)

Obsługa kart płatniczych a VAT od 1 lipca 2017 r.

Obsługa kart płatniczych a VAT od 1 lipca 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów wyjaśnił zwolnienie od podatku od towarów i usług czynności wykonywanych przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych oraz agentów rozliczeniowych na rzecz akceptantów, w celu realizacji transakcji płatniczych, dokonywanych przy pomocy (...)

Środki gwarantowane

Środki gwarantowane

Kto może skorzystać z dobrodziejstwa obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych? Podmioty objęte systemem gwarantowania Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, podmiotami objętymi obowiązkowym systemem gwarantowania są: banki krajowe, w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, a więc takie, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (...)

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Mój problem dotyczy mieszkania własnościowego. Owo mieszkanie kupiłem z moją dziewczyną 1,5 roku temu. Mieszkanie jest kupione w równych częściach (50/50 %), przy czym ja dałem wszystkie pieniądze. Po zakupie mieszkania rozstaliśmy się w ciągu 4 miesięcy, a ona wyjechała do Stanów Zjednoczonych i przebywa tam do dziś. Na mieszkanie został zaciągnięty kredyt w wysokości (...)

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Stan faktyczny W 1978 r. dziadek przepisał gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami na dwóch synów (jednym z nich był mój ojciec). Został sporządzony akt notarialny. Razem wybudowali budynek mieszkalny, ponosząc podobne nakłady finansowe. Ojciec pracował w GS, ale pomagał też w prowadzeniu gospodarstwa. Wujek był osobą płacącą podatki i czerpiącą pożytki z gospodarstwa. W latach (...)

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w 1/2 części współwłaścicielem działki gruntu zabudowanej domem mieszkalnym, a w 1/2 mój ojciec. Ojciec to osoba karana, obecnie poszukiwana przez policję. Jego miejsce pobytu jest nieznane i nie ma z nim kontaktu. W jaki sposób mogę sprzedać dom bez niego? Opinia prawna Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych: Ustawy (...)

W jakich przypadkach nie można znieść współwłasności?

W jakich przypadkach nie można znieść współwłasności?

W zasadzie ustawodawca dopuścił możliwość zniesienia współwłasności w każdym czasie, przyznając jednocześnie współwłaścicielom roszczenie o zniesienie współwłasności, które nie ulega przedawnieniu. Zgodnie bowiem z art. 210 k.c. każdy z współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. W jakich przypadkach zniesienie współwłasności jest niemożliwe? Np. kiedy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skutki majątkowe intercyzy

Skutki majątkowe intercyzy

Intercyza małżeńska jest zabezpieczeniem małżonków na wypadek rozwodu. Jak wygląda sytuacja w przypadku śmierci, któregoś z małżonków jeżeli mieli podpisaną intercyzę? Czy wtedy bierze (...)

Zaległości podatkowe a rozdzielność majątkowa

Zaległości podatkowe a rozdzielność majątkowa

Czy podpisanie intercyzy zabezpieczy majątek żony w przypadku, gdy wszczęcie kontroli i wydanie decyzji o zaległości podatkowej przez urząd skarbowy nastąpiło po podpisaniu intercyzy, ale dotyczyło (...)

Zawarcie intercyzy a egzekucja składek ZUS

Zawarcie intercyzy a egzekucja składek ZUS

Mam zadłużenie w ZUS z tytułu nieopłacenia składek. Egzekucje prowadzi Urząd Skarbowy (spłacam w ratach). Z żoną mamy rozdzielność majątkową od 1998 r potwierdzoną aktem notarialnym. Zobowiązania (...)

Rozdzielność majątkowa a księga wieczysta

Rozdzielność majątkowa a księga wieczysta

Rozumiem, że w wypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej w wypadku rzeczy ruchomych, rozdzielność działa od chwili podpisania aktu notarialnego ustanowienia rozdzielności. A co się dzieje z (...)

Rozdzielność majątkowa a odpowiedzialność wspólna

Rozdzielność majątkowa a odpowiedzialność wspólna

W 2000 r. dokonaliśmy rozdzielności majątkowej. Po tym okresie popadłem w długi. Obecnie jeden z wierzycieli zwrócił się do sądu o klauzule wykonalności przeciwko mojej małżonce. Ponieważ (...)

Rozwód a sprawy majątkowe

Rozwód a sprawy majątkowe

Podjęliśmy wspólnie decyzję o rozwodzie i podziale majątku. Strony są zgodne co do jego składu, wartości i sposobu podziału, rozwód za porozumieniem stron, bez orzekania o winie. Aby przyspieszyć (...)

Jak zabezpieczyć rodzinę przed moimi długami?

Jak zabezpieczyć rodzinę przed moimi długami?

Witam serdecznie, posiadam dwa kredyty. Chciałbym jakoś zabezpieczyć moja rodzinę (żonę i córkę), przed moimi długami na wypadek mojej śmierci. Jak mogę to zrobić? Niniejsza opinia prawna (...)

Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Jak oddzielić zgromadzone dotychczas środki od wspólnoty majątkowej?

Cały czas staram się inwestować w lokaty, oraz nieruchomości. Ma to być moje zabezpieczenie na przyszłość. Niedługo biorę ślub i chciałbym żeby środki zgromadzone na lokatach, oraz nieruchomości (...)

Nakłady z wynagrodzenia na dom męża

Nakłady z wynagrodzenia na dom męża

Teściowie darowali mężowi w trakcie trwania małżeństwa dom poniemiecki na wsi. Od 2000 roku trwa rozbudowa tego budynku za środki pochodzące z wynagrodzenia męża. Z tego samego źródła dokonywane (...)

Dom na działce należącej do jednego z małżonków

Dom na działce należącej do jednego z małżonków

W jakim akcie prawnym (tzn. kodeks , artykuł) jest określone, że budynek mieszkalny zbudowany wspólnie w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej na nieruchomości, która jest własnością (...)

Zwrot wydatków poczynionych przez jednego z małżonków kosztem majątku odrębnego na majątek odrębny drugiego małżonka

Zwrot wydatków poczynionych przez jednego z małżonków kosztem majątku odrębnego na majątek odrębny drugiego małżonka

W jaki sposób przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, regulują kwestię zwrotu wydatków poczynionych przez jednego z małżonków kosztem majątku odrębnego na majątek odrębny drugiego małżonka, (...)

Czy darowizna na rzecz jednego z małżonków wchodzi do majątku wspólnego?

Czy darowizna na rzecz jednego z małżonków wchodzi do majątku wspólnego?

Dziadkowie chcą zapisać na wnuczkę mieszkanie w formie darowizny. Wnuczka jest mężatką. Czy jeżeli mieszkanie jest zapisane tylko na nią, w akcie notarialnym jest standardowo punkt o tym że mieszkanie (...)

Mieszkanie zakupione przed ślubem

Mieszkanie zakupione przed ślubem

Kupiłem przed ślubem mieszkanie. Zaciągnąłem na ten cel kredyt hipoteczny, który spłacałem również po ślubie. Czy po rozwodzie moja żona będzie miała prawo do połowy mieszkania, czy stanowić (...)

Środki pieniężne po rozwodzie

Środki pieniężne po rozwodzie

Po rozwodzie pozostały mi na koncie środki finansowe, które zapewne wkrótce ulegną podziałowi - pozew już został złożony przez byłą małżonkę, jednak do podziału wchodzą też nieruchomości (...)

Konstrukcja prawna usługi bankowej escrow

Konstrukcja prawna usługi bankowej escrow

Zawieram transakcję podwyższonego ryzyka z kontrahentem. Chciałbym się przed tym zabezpieczyć i rozliczyć sprawę w ratach w czasie, który pozwoli na zorientowanie się, czy przedmiot transakcji (...)

Odsetki na koncie bankowym a majątek wspólny

Odsetki na koncie bankowym a majątek wspólny

Na polskim koncie bankowym znajdują się środki pieniężne, pochodzące z majątku osobistego współmałżonka. Środki te są tam wpłacone na wysoki procent. Czy pomimo, że wszystkie środki pieniężne (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Ojciec pozostawił środki pieniężne na rachunkach bankowych, dziedziczymy z bratem po 50%. Niestety nie wiemy, w którym banku. W jakiej formie i kiedy można rozpocząć poszukiwanie tych środków? (...)

Darowizna pieniężna od brata

Darowizna pieniężna od brata

Otrzymałam przelewem środki pieniężne (przekraczające kwotę nieopodatkowaną) od brata na zakup mieszkania, które mój bank zaksięgował 3 lipca 2009. Brat posiada wspólny rachunek bankowy z żoną. (...)

Opodatkowanie zniesienia współwłasności samochodu

Opodatkowanie zniesienia współwłasności samochodu

Zamierzam znieść współwłasność w posiadanym przeze mnie samochodzie. Proszę o informacje jak należy tego dokonać tzn. czy ma to nastąpić przez dokonanie darowizny przez pozostałych współwłaścicieli (...)

Częściowe zniesienie współwłasności

Częściowe zniesienie współwłasności

Współwłaścicielami nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek mieszkalny są trzy osoby. Jedna z nich mieszka w w/w budynku. Brak jest zgodności co do podziału. Jedna z osób informuje (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Jaka minimalna ilość dokumentów jest potrzebna do złożenia wniosku do sądu o zniesienie współwłasności nieruchomości? Czy propozycja podziału nieruchomości dołączona do wniosku musi być (...)

Dział spadku sądowy a notarialny

Dział spadku sądowy a notarialny

Nabyłem spadek - część gospodarstwa rolnego po mojej Mamie. Jest w sumie 5 spadkobierców i wszyscy zgadzają się na podział spadku (postępowanie spadkowe już odbyło się). Jak lepiej podzielić (...)

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej, na której znajdują się trzy lokale stanowiące odrębną własność każdego z trzech współwłaścicieli gruntu. Współwłasność dotyczy (...)

FORUM PRAWNE

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Odpowiedzialność za długi współmałżonka Mój mąż bez mojej wiedzy narobił olbrzymich długów w trakcie trwania naszego małżeństwa. Kiedy jego sprawki wyszły na jaw, podpisaliśmy intercyzę. (...)

Intercyza.

Intercyza. Witam. Chciałbym się o coś dopytać. Czy intercyzę ustanawiam jako współmałżonek sam z prawnikiem, czy jest ona jakaś ogólna, od górnie ustalona przez prawo? Intercyze ustala się (...)

Intercyza

Intercyza Dzień dobry, mam pytanie dotyczące intercyzy. Czy istnieje możliwość podpisania jej w taki sposób, że: - następuje podział pieniędzy znajdujących się na kontach po 50%, - od daty (...)

Intercyza

Intercyza Witam Jestem w czasie separacji. Niestety nie mam podpisanej intercyzy przedmałżeńskiej. jak mogę zapobiec temu, by mój mąż pozbawił mnie majątku z mojej ojcowizny? dziękuje za pomoc

Intercyza

Intercyza Mój mąż zagrożony jest karą grzywny i oczekuje na sprawę karną i wyrok. Czy w przypadku sporządzenia inetrcyzy nie będę musiała spłacać jego ewentualnie zasądzonej grzywny? Notariusz (...)

"Po rozwodzie".

"Po rozwodzie". Jestem po rozwodzie,mam mieszkanie spółdzielcze.Mieszkanie otrzymałam drogą spadkową po rodzicach.W trakcie trwania małżeństwa zmuszona byłam je zamienic ( wieksze na mniejsze).Mąż (...)

Majątek odrębny

Majątek odrębny Przed ślubem kupiłem własnościowe mieszkanie, a jeszcze wcześniej kupiłem też gospodarstwo rolne. Czy po rozwodzie moja ex będzie miała jakieś prawo do tych nieruchomości? (...)

podział majątku przed rozwodem czy po

podział majątku przed rozwodem czy po witam postaram się jak najdokładniej opisać swoją sytuację .Chcę się rozwieść i na pewno bez orzekania o winie , nie chcę prania brudów i szarpaniny . (...)

Majątek odrębny

Majątek odrębny Witam. Jestem w trakcie rozwodu i chciałbym się dowiedzieć jaki majątek nie podlega podziałowi.

Majątek odrębny

Majątek odrębny Sytuacja: Jest małżeństwo, rodzice żony darowali jej mieszkanie. Jakie prawa ma do tego mieszkania jej mąż w przypadku rozwodu lub separacji, a jakie w przypadku śmierci żony? (...)

Witam.Sprzedaję swoje mieszkanie i chciałam zapytać,koto ponosi koszty notarialne-ja,czy też kupujący?

Witam.Sprzedaję swoje mieszkanie i chciałam zapytać,koto ponosi koszty notarialne-ja,czy też kupujący? Witam.Sprzedaję swoje mieszkanie i chciałam zapytać,koto ponosi koszty notarialne-ja,czy też (...)

spowadzony samochud

spowadzony samochud Witam kupilem samochud sprowadzony z niemiec u nas w kraju od czlowieka ktury go sprowadzil i na niego jest umowa z niemcem ja z nim nie mam zadnej umowy tylko mam drugom umowe ze (...)

jak napisać podanie o zwrot pieniędzy omyłkowo wysłanych na konto filmie telekomunikacji komórkowej

jak napisać podanie o zwrot pieniędzy omyłkowo wysłanych na konto filmie telekomunikacji komórkowej jak napisać podanie o zwrot pieniędzy omyłkowo wysłanych na konto filmie telekomunikacji komórkowej (...)

Dzień Dobry.Czy możliwe jest żeby komornik zajął pensje mojego narzeczonego za zadłużenie mieszkania

Dzień Dobry.Czy możliwe jest żeby komornik zajął pensje mojego narzeczonego za zadłużenie mieszkania Dzień Dobry.Czy możliwe jest żeby komornik zajął pensje mojego narzeczonego za zadłużenie (...)

znaleziony pies

znaleziony pies Dzień dobry! Cztery dni temu moje dzieci znalazły koło domu psa (YORKA), który wyjadał naszemu koto jedzenie z miski. Prawdopodobnie uciekł komuś, znalazłaś. Od razy na słupach (...)

Spadkobierca, zapisobierca ... trudny przypadek spadkowy. Proszę o pomoc w interpretacji.

Spadkobierca, zapisobierca ... trudny przypadek spadkowy. Proszę o pomoc w interpretacji. Witam. Testament jest skonstruowany w ten sposób: "W pełni świadom/a (...) jako moich spadkobierców powołuję: 1. (...)

Umowa działu spadku

Umowa działu spadku Witam Proszę o opinię czy taki zapis umowy działu spadku jest prawidłowy i wystarczająco precyzyjny? W szczególności czy zapis dotyczący konta bankowego -Bank Spółdzielczy (...)

Jak uzyskać pomoc prawną po wypadku?

Jak uzyskać pomoc prawną po wypadku? Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, losowym lub przy pracy? Nie wiesz jak pokierować swoją sprawą, aby uzyskać należne środki pieniężne? Potrzebujesz (...)

zapis windykacyjny - gótówka 2013

zapis windykacyjny - gótówka 2013 Pieniądze mogą być przedmiotem zapisu windykacyjnego? Środki pieniężne nie mogą być przedmiotem zapisu windykacyjnego. Wszystko przez to iż mogą być nim tylko (...)

Porady prawne